Aktualności

fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP
fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Solidarna pomoc Salutaris

Przeszło 660 tysięcy złotych trafiło w 2023 roku na pomoc w usuwaniu skutków pożarów, leczenie i rehabilitacje strażaków oraz dodatkowe wsparcie dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnej z regionu. Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Samorządowe Salutaris, powstałe z inicjatywy marszałka województwa, od przeszło dekady skutecznie pomaga po klęskach żywiołowych, katastrofach czy awariach.

 

Stowarzyszenie Salutaris zrzesza jednostki samorządu terytorialnego, które wspólnie utrzymują wojewódzki Fundusz Solidarnościowy, będący instrumentem szybkiego wsparcia finansowego w sytuacji klęsk żywiołowych i katastrof.

 

– Nasze stowarzyszenie jest pierwszym tego rodzaju podmiotem w kraju. Sprawdziło się organizując wsparcie dla lokalnych społeczności dotkniętych skutkami nawałnic, które przeszyły przez nasz region latem 2017, i podczas pandemii Covid-19, a także angażując się na rzecz pomocy ukraińskim uchodźcom wojennym. Cieszę się, że udało się wokół tej idei zbudować znaczący kapitał społeczny, obudzić ducha wspólnoty i współodpowiedzialności – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

 

Stowarzyszenie powołane w celu organizowania solidarnej pomocy w ubiegłym roku wsparło finansowo gminy, miasta i fundacje z regionu łączną kwotą 582 tysięcy złotych. W siedemnastu przypadkach udzielono pomocy rodzinom w niwelowaniu skutków pożarów. Na pomoc pogorzelcom przekazano wsparcie materialne, które trafiło między innymi do Sumówka (gmina Zbiczno), Wrzeszewa (gmina Osiek), Kwieciszewa (gmina Mogilno), Tadzina (gmina Lubanie), Mamlicza (gmina Barcin), Radomic (gmina Lipno) i Bobrownik (gmina Bobrowniki). Wsparcie trafiło również  do Grudziądza na budowę miejsca do wodowania łodzi ratowniczych. Lista zadań. Pomocy finansowej udzielono także piętnastu jednostkom OSP, na kwotę 80 tys. złotych. Doposażono jednostki między innymi w mundury bojowe, aparaty tlenowe, latarki na hełmy i wyposażenie wozów.

 

Stowarzyszenie realizuje także przedsięwzięcia o charakterze informacyjnym, edukacyjno-szkoleniowym, a także wizyty studyjne oraz działania promocyjne.

 

Salutaris skupia obecnie 90 członków: gminy i powiaty oraz samorząd województwa (lista na stronie). Z pieniędzy, którymi dysponuje stowarzyszenie, korzystają też jednostki ochotniczej straży pożarnej i Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

 

Zobacz też: Salutaris służy od dekady

 

Stowarzyszenie wsparło także jednostki OSP z regionu po pożarze nielegalnego składowiska opon w Raciniewie. Zobacz też: Bogu na chwałę, ludziom na ratunek – sprzęt dla strażaków.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

16 lutego 2024 r.