Aktualności

Przekazanie sprzętu strażakom, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP
Przekazanie sprzętu strażakom, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Bogu na chwałę, ludziom na ratunek – sprzęt dla strażaków

Ponad 230 węży pożarniczych i 17 kompletów ubrań specjalnych otrzymali w czwartek (11 lutego) druhowie i strażacy zastępów, które w listopadzie brali udział w akcji ratowniczej podczas gaszenia pożaru nielegalnego składowiska opon w Raciniewie w powiecie chełmińskim. Wartość sprzętu zakupionego przez samorządowe stowarzyszenie Salutaris i remont samochodu strażackiego wyniosły 109 tysięcy złotych.

W uroczystości wzięli udział marszałek Piotr Całbecki, przewodnicząca sejmiku województwa Elżbieta Piniewska, wicemarszałek Zbigniew Sosnowski, wiceprezes Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia Salutaris Wiesław Czarnecki, dyrektor wojewódzkiego związku Ochotniczej Straży Pożarnej w Toruniu Piotr Tomaszewski, zastępca kujawsko-pomorskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej Sławomir Herbowski oraz przedstawiciele jednostek ochotniczych straży pożarnych: Czarże, Dąbrowa Chełmińska, Solec Kujawski (w powiecie bydgoskim), Trzebcz Szlachecki, Unisław (obie w powiecie chełmińskim, Miedzno (powiat świecki), Łubianka (w powiecie toruńskim) oraz Wąbrzeźno.

– Po raz kolejny daliście dowód swojej odwagi i zaangażowania na rzecz niesienia bezinteresownej pomocy w ratowaniu zdrowia, życia ludzkiego i mienia, a także dbałości o ochronę środowiska. Dziękując za Waszą gotowość i poświęcenie, chcielibyśmy wyrazić swój podziw dla wszystkich strażaków ochotników biorących udział w tej niebezpiecznej akcji ratowniczo-gaśniczej i życzyć Wam satysfakcji oraz zadowolenia z dobrze spełnionego zadania na rzecz bezpieczeństwa  lokalnej społeczności województwa kujawsko-pomorskiego – napisali w liście, który otrzymały wszystkie jednostki marszałek Piotr Całbecki i przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska.

– Zdajemy sobie sprawę z tego, że straty, które ponieśli strażacy są bardzo duże. Przekazywany dziś sprzęt wart jest blisko sto tysięcy złotych – to znaczące wsparcie dla jednostek i nasz dowód wdzięczności za ich pracę. Korzystając z okazji, że wśród nas jest pani Natalia Retkowska z OSP Trzebcz Szlachecki, pragnę zwrócić uwagę na to, że w akcji pożarniczej uczestniczyły także kobiety i z tego miejsca podziękować za ich odwagę i hart ducha – podkreślał wicemarszałek Zbigniew Sosnowski.

 

– Idea stowarzyszenia Salutaris objawia się w takich chwilach jak dziś w praktyce. Pragnę w imieniu członków stowarzyszenia podziękować za bezinteresowną gotowość niesienia pomocy innym i życzyć, aby wszystkie akcje kończyły się sukcesem – mówił wiceprezes Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia Salutaris Wiesław Czarnecki.

– Akcja w Raciniewie była największą spośród 29 tysięcy akcji, jakie odnotowaliśmy w 2020 roku. Trudności było wiele – palny materiał, specyfika ułożenia opon, a do tego warunki atmosferyczne, które powodowały szybkie rozprzestrzenianie się pożaru – wspominał podczas spotkania zastępca kujawsko-pomorskiego komendanta wojewódzkiego PSP Sławomir Herbowski.

– W imieniu wszystkich strażaków dziękuję za przekazane węże i ubrania specjalne. Kierunek inwestowania w sprzęt straży pożarnych jest jak najbardziej słuszny. Zakupiony dla OSP Wąbrzeźno ze środków unijnych wóz strażacki pracował podczas akcji bez przerwy przez cztery doby – mówił podczas uroczystości naczelnik OSP Wąbrzeźno Jarosław Herbowski.

Wielki pożar na półtorahektarowym składowisku zużytych opon wybuchł w piątek (13 listopada) i został ostateczne dogaszony dopiero we wtorek (17 listopada). Dymy, a nocą łuna pożaru, widoczne były w promieniu wielu kilometrów. W akcji uczestniczyło 151 zastępów Państwowej Straży Pożarnej i 75 jednostek ochotniczych straży pożarnych z dwunastu powiatów województwa kujawsko-pomorskiego (łącznie 842 ratowników). Podczas gaszenia pożaru zużyty lub zniszczony został sprzęt, który pracował bez przerwy przez kilka dni. Marszałek Piotr Całbecki, który był na miejscu podczas trwania akcji ratowniczej, zapewnił o pomocy samorządu województwa w związku z poniesionymi przez jednostki stratami. Do koordynacji działań w tym zakresie gospodarz województwa wyznaczył wicemarszałka Zbigniewa Sosnowskiego.

Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie Salutaris zakupiło dla 75 jednostek ochotniczych straży pożarnych biorących udział w gaszeniu pożaru:

  • 88 węży tłocznych W-52
  • 114 węży tłocznych W-75
  • 17 kompletów ubrań specjalnych.

Środki w wysokości 15 tysięcy złotych umożliwiły remont samochodu strażackiego OSP Lipienek (gmina Lisewo w powiecie chełmińskim).

Dla Państwowej Straży Pożarnej Salutaris sfinansowało zakup 36 węży tłocznych W-110 za 20 tysięcy złotych. Łączna wartość przekazanego sprzętu dla OSP i PSP oraz naprawa samochodu wyniosły 109 tysięcy złotych.

Lista przekazanego sprzętu

Stowarzyszenie Salutaris, powołane z inicjatywy samorządu województwa w 2014 roku, to zrzeszenie kujawsko-pomorskich samorządów, które dysponuje Funduszem Solidarnościowym, czyli instrumentem doraźnej, szybkiej pomocy finansowej dla gmin i powiatów dotkniętych skutkami klęsk żywiołowych lub katastrofami.

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

11 lutego 2021 r.

Ostatnia aktualizacja: 15 lutego 2021 r.

Przekazanie sprzętu strażakom, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPrzekazanie sprzętu strażakom, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPrzekazanie sprzętu strażakom, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPrzekazanie sprzętu strażakom, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPrzekazanie sprzętu strażakom, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPrzekazanie sprzętu strażakom, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPrzekazanie sprzętu strażakom, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPrzekazanie sprzętu strażakom, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPrzekazanie sprzętu strażakom, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPrzekazanie sprzętu strażakom, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPrzekazanie sprzętu strażakom, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPrzekazanie sprzętu strażakom, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPrzekazanie sprzętu strażakom, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPrzekazanie sprzętu strażakom, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPrzekazanie sprzętu strażakom, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPrzekazanie sprzętu strażakom, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPrzekazanie sprzętu strażakom, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPrzekazanie sprzętu strażakom, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPrzekazanie sprzętu strażakom, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPrzekazanie sprzętu strażakom, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPrzekazanie sprzętu strażakom, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPrzekazanie sprzętu strażakom, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP