Aktualności

Posiedzenie komisji NAT w Toruniu, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP
Fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Na arenie międzynarodowej

Dzięki aktywności marszałka Piotra Całbeckiego Kujawsko-Pomorskie jest rozpoznawalne w Europie. Najnowszym sukcesem regionu na tym polu jest wyznaczenie gospodarza naszego województwa do prac nad jednym z kluczowych dokumentów dotyczących przyszłości europejskiego rolnictwa.

 

Marszałek Piotr Całbecki zasiada w Europejskim Komitecie Regionów (KR), który jest ważną instytucją doradczą gremiów sprawczych Unii Europejskiej. Właśnie dla Komitetu Regionów przygotował jako sprawozdawca opinię w sprawie bezpieczeństwa żywnościowego i zwiększenia odporności systemów żywnościowych naszego kontynentu, a wcześniej opinię w sprawie adekwatności kluczowych aktów prawa europejskiego w dziedzinie ochrony wód. W obu tych kwestiach wielokrotnie zabierał głos, opowiadając się za zrównoważonym rozwojem uwzględniającym kwestie ochrony środowiska, za zachowaniem bioróżnorodności i wzmocnieniem rolnictwa ekologicznego, za wzmocnieniem i promocją lokalnych systemów żywnościowych, a także przeciw nadmiernej chemizacji rolnictwa. Realizacja tych postulatów przez Radę Europejską i Komisję Europejską jest szansą dla rozwoju społeczno-gospodarczego naszego województwa.

 

Zobacz Komitet Regionów: wykorzystajmy kryzys dla wzmocnienia lokalnych systemów żywnościowych

 

Potwierdzeniem, że ten głos jest w Brukseli słyszalny, było wyjazdowe posiedzenie Komisji Zasobów Naturalnych (NAT) w Europejskim Komitecie Regionów, które odbyło się na początku czerwca w Toruniu.

 

Zobacz Komisja Europejskiego Komitetu Regionów w Toruniu

 

W listopadzie marszałek Piotr Całbeckie został wyznaczony do opracowania opinii Europejskiego Komitetu Regionów (KR) na temat przyszłości wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej – jednego z kluczowych dokumentów dotyczących przyszłości europejskiego rolnictwa. (Współsprawozdawcą jest przewodnicząca Komisji Zasobów Naturalnych w KR Isilda Gomes).

 

Zobacz Kolejny sukces regionu w Brukseli

 

Polem naszej europejskiej aktywności jest też polityka społeczna. Nasz region był pierwszym w Europie Środkowo-Wschodniej, który przystąpił do Deklaracji Weneckiej, której sygnatariuszami są, w liczbie dwustu, samorządy miejskie i regionalne na całym świecie, respektujące zasadę zrównoważonego rozwoju w dziedzinie szeroko rozumianej polityki społecznej i prorodzinnej. Teleopieka domowa, sztandarowy projekt społeczny samorządu województwa kujawsko-pomorskiego, to jeden z cieszących się dużym zainteresowaniem kierunków w usługach opiekuńczych. Naszymi doświadczeniami w tej dziedzinie dzielimy się z partnerami z siedmiu krajów Unii Europejskiej w międzynarodowym programie „Teleopieka dla starzejącej się Europy” (CARES).

 

Zobacz Teleopieka domowa dla starzejącej się Europy

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

4 stycznia 2024 r.