Aktualności

Posiedzenie Komisji NAT w Toruniu, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP
Posiedzenie Komisji NAT w Toruniu, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Komisja Europejskiego Komitetu Regionów w Toruniu

Wyjazdowe posiedzenie Komisji Zasobów Naturalnych (NAT) w Europejskim Komitecie Regionów za nami. Na zaproszenie marszałka Piotra Całbeckiego do Kujawsko-Pomorskiego przybyli członkowie Parlamentu Europejskiego, eksperci Komisji Europejskiej i Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz reprezentanci świata nauki i organizacji pozarządowych. Wśród poruszanych w czwartek (1 czerwca) tematów znalazły się: ochrona konsumentów, instrumenty wzmocnienia zrównoważonego rolnictwa oraz polityka rybołówstwa. Debata drugiego dnia obrad toczyła się wokół kwestii odporności europejskich systemów produkcji i dystrybucji żywności na zagrożenia i kryzysy. Wideo

 

– To wielka przyjemność i zaszczyt móc otworzyć posiedzenie Komisji Zasobów Naturalnych Europejskiego Komitetu Regionów w Ratuszu Staromiejskim, najbardziej reprezentacyjnym miejscu Torunia, miasta, w którym 550 lat temu urodził się Mikołaj Kopernik – powiedział na rozpoczęcie marszałek Piotr Całbecki. – Dzisiejsze spotkanie jest kontynuacją przygotowanej przeze mnie i jednogłośnie przyjętej podczas posiedzenia plenarnego Komitetu Regionów opinii w sprawie bezpieczeństwa żywnościowego i zwiększenia odporności systemów żywnościowych naszego kontynentu. Niezwykle istotne jest, aby działania podejmowane przez Parlament Europejski były oparte i uwzględniały ocenę tych, którzy są najbliżej mieszkańców – obywateli Unii Europejskiej.

 

– Podczas dyskusji poruszymy kwestię problemów, które dotykają wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej, m.in. rolnictwa, zdrowia, turystyki. Będziemy starali się znaleźć jak najlepsze rozwiązania. Kluczowym słowem naszych debat będzie „odporność” – na różnego rodzaju nadchodzące wyzwania – mówiła Isilda Maria Prazeres Gomes, przewodnicząca Komisji Zasobów Naturalnych Europejskiego Komitetu Regionów.

 

– 70 procent praw, które „są tworzone w Brukseli”, to prawa wdrażane lokalnie w naszych regionach, województwach, gminach, miastach. Opinia, którą będziemy wypracowywać podczas naszych spotkań zostanie następnie przekazana do Parlamentu [Europejskiego] i Rady [Europejskiej], a te decyzje dalej będą wpływały na ostateczny kształt prawodawstwa unijnego – wyjaśniła Dorota Tomala, wiceszefowa Komisji NAT w Komitecie Regionów. – W związku z jutrzejszą konferencją poświęconą bezpieczeństwu żywnościowemu zdecydowaliśmy się na wyjazd poza Toruń, aby w praktyce pokazać członkom komisji, jakie zmiany zaszły w uprawie ziemi w naszym kraju w ciągu ostatnich lat – dodała.

 

Mapa Unii Europejskiej z naniesionymi regionami i miastami, których przedstawiciele byli obecni na spotkaniu członków komisji NAT w Europejskim Komitecie Regionów

Mapa członków komisji NAT w Europejskim Komitecie Regionów

 

NAT jest jedną z merytorycznych komisji roboczych Komitetu Regionów, który jest ważnym gremium doradczym w strukturach Unii Europejskiej, określanym jako głos regionów w Brukseli. Zasiada w niej ponad stu samorządowców ze wszystkich dwudziestu siedmiu państw Wspólnoty. Prace NAT dotyczą m.in. spraw związanych z rozwojem obszarów wiejskich i rolnictwem oraz ochroną konsumentów i zdrowiem. W obecnej kadencji skupiają się one przede wszystkim na tak zwanej agendzie wiejskiej dla Europy i zdrowiu publicznym.

 

Członkowie komisji NAT spotykają się pięć razy w roku – cztery razy w Brukseli, a jedno posiedzenie jest wyjazdowym. Kujawsko-Pomorskie rywalizowało w tej kwestii m.in. z Prowansją i Hiszpanią.

 

Koniec maja i początek czerwca to czas debat europejskich ekspertów w naszym regionie. W poniedziałek i wtorek (29 i 30 maja) odbyła się dyskusja dotycząca społecznych i ekonomicznych skutków starzenia się społeczeństwa. Zobacz Starzenie się społeczeństwa oczami ekspertów

Wczoraj reprezentanci sygnatariuszy Deklaracji Weneckiej pochylili się nad problematyką dotyczącą współczesnych wyznaczników polityki społecznej. Czytaj Silna rodzina fundamentem społeczeństwa

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

1 czerwca 2023 r.

Ostatnia aktualizacja: 3 czerwca 2023 r.

 

Posiedzenie Komisji NAT w Toruniu, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie Komisji NAT w Toruniu, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie Komisji NAT w Toruniu, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie Komisji NAT w Toruniu, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie Komisji NAT w Toruniu, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie Komisji NAT w Toruniu, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie Komisji NAT w Toruniu, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie Komisji NAT w Toruniu, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie Komisji NAT w Toruniu, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie Komisji NAT w Toruniu, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie Komisji NAT w Toruniu, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie Komisji NAT w Toruniu, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie Komisji NAT w Toruniu, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie Komisji NAT w Toruniu, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie Komisji NAT w Toruniu, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie Komisji NAT w Toruniu, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie Komisji NAT w Toruniu, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie Komisji NAT w Toruniu, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie Komisji NAT w Toruniu, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie Komisji NAT w Toruniu, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie Komisji NAT w Toruniu, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie Komisji NAT w Toruniu, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie Komisji NAT w Toruniu, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie Komisji NAT w Toruniu, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie Komisji NAT w Toruniu, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie Komisji NAT w Toruniu, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie Komisji NAT w Toruniu, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie Komisji NAT w Toruniu, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie Komisji NAT w Toruniu, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie Komisji NAT w Toruniu, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie Komisji NAT w Toruniu, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie Komisji NAT w Toruniu, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie Komisji NAT w Toruniu, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie Komisji NAT w Toruniu, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie Komisji NAT w Toruniu, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie Komisji NAT w Toruniu, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie Komisji NAT w Toruniu, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie Komisji NAT w Toruniu, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP