Aktualności

Ubiegłoroczne Forum Organizacji Pozarządowych, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP
Ubiegłoroczne Forum Organizacji Pozarządowych, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP

Zorganizują Forum Organizacji Pozarządowych

Podmioty trzeciego sektora zapraszamy do udziału w otwartym konkursie ofert na organizację XXIII Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Ostateczny termin na złożenie aplikacji to 30 czerwca.

 

Wykonawca wyłoniony w drodze konkursu zorganizuje XXIII Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. To coroczne spotkanie organizacji pozarządowych jest okazją do wymiany doświadczeń, omówienia aktualnych problemów kujawsko-pomorskiego sektora pozarządowego oraz skorzystania z wiedzy i doświadczenia zaproszonych gości. Tegoroczne wydarzenie chcemy zorganizować najpóźniej 31 października w Toruniu  lub Bydgoszczy. Regulamin konkursu  dostępny na stronie ngo.kujawsko-pomorskie.pl.

 

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem generatora ofert dostępnego na stronie ngo.kujawsko-pomorskie.pl, w zakładce generator ofert – Witkac.

 

O przyznanie dotacji na realizację zadania mogą ubiegać się oferenci wymienieni w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzący nieodpłatną i/lub odpłatną działalność pożytku publicznego w obszarze działalności na rzecz organizacji pozarządowych. Realizacja zadania nastąpi w formie powierzenia lub wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego organizacji. Na ten cel przewidziano w budżecie województwa kwotę 30 tysięcy złotych.

 

Zapraszamy zainteresowane organizacje pozarządowe do składania ofert.

 

Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

2 czerwca 2023 r.