Aktualności

Sesja Rady Miejskiej Grudziądza poświęcona środkom unijnym 2021-2027, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP
Sesja Rady Miejskiej Grudziądza poświęcona środkom unijnym 2021-2027, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP

Marszałek województwa na sesji Rady Miejskiej Grudziądza

Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył we wtorek (14 marca) w nadzwyczajnej sesji grudziądzkiej Rady Miejskiej poświęconej środkom programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza perspektywy 2021-2027, przeznaczonym na projekty w Grudziądzu i jego obszarze funkcjonalnym, który stanowią otaczające miasto gminy. Podczas posiedzenia podsumowano też przedsięwzięcia sfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.

– Grudziądz zmienił się w ciągu minionej siedmiolatki nie do poznania. Dysponujemy obiektywnymi danymi, które o tym świadczą – bezrobocie spadło z 20 proc. do 9 proc., PKB wzrosło dwukrotnie, produkt wytwarzany przez firmy produkcyjne wzrósł czterokrotnie. To są dane, którymi możemy się wspólnie pochwalić. Jak wiemy, Grudziądz przeszedł proces głębokiej restrukturyzacji przemysłu, którego skutki społeczne wciąż są odczuwalne. Ale i na tym polu mamy sukcesy, bo liczba osób korzystających ze wsparcia społecznego z roku na rok maleje. Dlatego możemy dzisiaj śmiało planować przyszłość i realizować jeden z ważnych, ambitny cel, istotny też dla całego województwa, mianowicie cel przyspieszonego rozwoju, czyli rozwoju szybszego niż ten w innych europejskich regionach. Chcemy, wraz z innymi województwami w Polsce, doganiać kraje najbardziej rozwinięte. Musimy działać w sposób zintegrowany i spójny – stwierdził w swoim wystąpieniu marszałek Piotr Całbecki, któremu podczas posiedzenia w Grudziądzu towarzyszyli dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich Rafał Pietrucień i dyrektor Departamentu Planowania i Współpracy Regionalnej w Urzędzie Marszałkowskim Adam Stańczyk.

Gościem sesji był także radny województwa Robert Malinowski.

Wartość FEdKP to 1 836 mln euro. Głównym akcentem programu są inwestycje wpisujące się w Europejski Zielony Ład, związane przede wszystkim z efektywnością energetyczną i energetyką opartą na źródłach odnawialnych, działaniami na rzecz adaptacji do zmian klimatu i transportem niskoemisyjnym. Na sam tylko niskoemisyjny transport miejski – zakupy taboru, budowa infrastruktury, budowa ścieżek rowerowych i parkingów – przeznaczamy 132 miliony euro, na zieloną energetykę i ochronę środowiska blisko 400 milionów euro.

Zobacz też

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

15 marca 2023 r.

Ostatnia aktualizacja: 16 marca 2023 r.

Sesja Rady Miejskiej Grudziądza poświęcona środkom unijnym 2021-2027, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja Rady Miejskiej Grudziądza poświęcona środkom unijnym 2021-2027, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja Rady Miejskiej Grudziądza poświęcona środkom unijnym 2021-2027, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja Rady Miejskiej Grudziądza poświęcona środkom unijnym 2021-2027, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja Rady Miejskiej Grudziądza poświęcona środkom unijnym 2021-2027, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja Rady Miejskiej Grudziądza poświęcona środkom unijnym 2021-2027, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja Rady Miejskiej Grudziądza poświęcona środkom unijnym 2021-2027, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja Rady Miejskiej Grudziądza poświęcona środkom unijnym 2021-2027, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja Rady Miejskiej Grudziądza poświęcona środkom unijnym 2021-2027, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja Rady Miejskiej Grudziądza poświęcona środkom unijnym 2021-2027, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja Rady Miejskiej Grudziądza poświęcona środkom unijnym 2021-2027, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja Rady Miejskiej Grudziądza poświęcona środkom unijnym 2021-2027, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja Rady Miejskiej Grudziądza poświęcona środkom unijnym 2021-2027, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja Rady Miejskiej Grudziądza poświęcona środkom unijnym 2021-2027, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja Rady Miejskiej Grudziądza poświęcona środkom unijnym 2021-2027, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja Rady Miejskiej Grudziądza poświęcona środkom unijnym 2021-2027, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja Rady Miejskiej Grudziądza poświęcona środkom unijnym 2021-2027, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja Rady Miejskiej Grudziądza poświęcona środkom unijnym 2021-2027, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSesja Rady Miejskiej Grudziądza poświęcona środkom unijnym 2021-2027, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP