Aktualności

Fot. Daniel Pach
Fot. Daniel Pach

Kraina stu jezior – Krajeński Park Krajobrazowy

Blisko sto jezior, liczne gatunki roślin i zwierząt, warte poznania zabytki, a dla aktywnych szlaki turystyki pieszej i rowerowej – to bogactwo Krajeńskiego Parku Krajobrazowego, największego na Kujawach i Pomorzu.

– W Kujawsko-Pomorskiem mamy dziesięć parków krajobrazowych, wszystkie warte tego, by zobaczyć je i poznać osobiście – wspaniała przyroda z rzadkimi gatunków zwierząt i roślin, liczne jeziora, atrakcyjne szlaki turystyczne, interesujące materialne świadectwa dziedzictwa kulturowego. Nie znam takich, którzy tu nie wracają, często po wiele razy – zachęca marszałek Piotr Całbecki.

Park utworzono w 1998 roku z inicjatywy lokalnej społeczności, której celem było zachowanie dla przyszłych pokoleń unikalnego środowiska przyrodniczego, specyficznych cech krajobrazu oraz wartości kulturowych i historycznych regionu Krajny. Położony w centrum Pojezierza Krajeńskiego park zajmuje powierzchnię ponad 74 tysięcy hektarów i leży na terenie powiatów: sępoleńskiego, tucholskiego i nakielskiego. Jest najbardziej na zachód wysuniętą częścią województwa i jednym w większych parków krajobrazowych w Polsce. Siedzibą Krajeńskiego Parku Krajobrazowego jest Więcbork (powiat sępoleński).

Bogactwem przyrodniczym Krajeńskiego Parku Krajobrazowego są zwłaszcza wody: liczne rzeki i blisko setka jezior. Największe z nich to: Więcborskie (ok. 200 ha), Mochel (153 ha), Sępoleńskie (159 ha), Stryjewo (151 ha), Witosławskie (107 ha) i Lutowskie (156 ha). Licznie występują na tym obszarze także bagna i mokradła, będące ostoją wielu chronionych gatunków roślin i ptactwa. Mieszkańcami parku są m.in. bocian, czapla czy będący symbolem parku żuraw. Występują tu także rośliny chronione: grążel żółty i grzybień biały, lilia złotogłów i wawrzynek wilczełyko. Występują tu również sowy, których zwyczaje pracownicy parku przybliżają odwiedzających m.in. w ramach corocznej ogólnopolskiej akcji edukacyjnej ,,Noc Sów”.  Na obszarze parku znajduje się też największe torfowisko w województwie – Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Torfowisko Messy i pięć rezerwatów przyrody: Lutowo, Gaj Krajeński, Buczyna, Dęby Krajeńskie, Jezioro Wieleckie.

Dla miłośników aktywnej turystyki w Krajeńskim Parku Krajobrazowym utworzono czternaście szlaków turystycznych prowadzących do najciekawszych miejsc przyrodniczych i historycznych (lista tras tutaj). Atrakcją dla turystów są też wieże widokowe w Sępólnie i przy Jeziorze Wieleckim, umożliwiająca podglądanie ptactwa wodnego. Oprócz skarbów przyrody na terenie parku podziwiać można zabytki architektury sakralnej i świeckiej, z których na uwagę zasługują: pałac w Runowie Krajeńskim, kościół oraz zespół pałacowo-parkowy w Sypniewie, pałac Komierowskich w Komierowie czy  kamienno-ceglany most kolejowy w Obodowie, z którego można podziwiać malowniczą dolinę rzeki Sępolenki. W okresie letnim turystów przyciągają też położone nad jeziorami ośrodki wczasowe, plaże i kąpieliska.

Krajeński Park Krajobrazowy oferuje swoim gościom ciekawe zajęcia edukacyjne. Pracownicy prowadzą ćwiczenia terenowe pozwalające na zdobycie nowych umiejętności i wiedzy, jak również prelekcje wzbogacone środkami audiowizualnymi w pomieszczeniach edukacyjnych. Poza edukacją przyrodniczą Krajeński Park Krajobrazowy ma w swojej ofercie również zajęcia z zakresu edukacji regionalnej związanej z regionem Krajny i kulturą krajeńską.

Krajeński Park Krajobrazowy w liczbach:

  • powierzchnia parku – 74 985,60 ha
  • na terenie parku znajduje się około 100 jezior, największe z nich to jezioro Więcborskie ( 200 ha),
  • 96 pomników przyrody,
  • w skład parku wchodzi największe torfowisko w województwie – Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Torfowisko Messy o powierzchni ponad 634 ha,
  • około 66% parku to tereny rolnicze. 

Inwestycje w Krajeńskim Parku Krajobrazowym
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Krajeński Park Krajobrazowy pozyskał środki z Unii Europejskiej na realizację dwóch projektów:

  • wykonanie tablic reklamowych informacyjno-edukacyjnych z mapą KPK oraz wyposażenie salki edukacyjnej (wartość projektu ponad 256 tysięcy złotych),
  • rozwój usług turystycznych w oparciu o zasoby przyrodnicze – w ramach wartego ponad 277 tysięcy złotych projektu w parku postawiono 3 wieże widokowe i wyposażono je w sprzęt optyczny (lunety, noktowizory, lornetki), wykonano 22 tablice graniczne z nazwą parku i opracowano przewodnik turystyczny ze zaktualizowaną bazą turystyczną i szlakami turystycznymi.

Obecnie dobiegają końca prace w dawnej remizie w Więcborku, adaptowanej na siedzibę ośrodka edukacji przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego. Inwestycja polega na przebudowie i rozbudowie istniejącego budynku na potrzeby mającego w nim powstać ośrodka wraz z niezbędnym zapleczem. Znajdą się tam: sala edukacyjna dla 50 osób, pomieszczenia biurowe, archiwum i pomieszczenia socjalne wraz z zapleczem. Łączna powierzchnia przebudowanego obiektu wynosi blisko 250 metrów kwadratowych a wraz z przyległym terenem to łącznie 1.330 metrów kwadratowych. Dzięki realizacji zadania park zyska komfortowe warunki do edukacji ekologicznej i miejsce do wystaw, ekspozycji przyrodniczych oraz rozstrzygania konkursów. Całkowita wartość projektu to ponad 1 milion 246 tysięcy złotych, z czego ponad 85% stanowią środki z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Więcej.

Więcej o Krajeńskim Parku Krajobrazowym tutaj.

W Kujawsko-Pomorskiem działa obecnie 10 parków krajobrazowych, dla których samorząd województwa jest organem prowadzącym:

Czytaj także:

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

24 lipca 2019 r.

Ostatnia aktualizacja: 4 września 2020 r.

Fauna Krajeńskiego Parku Krajobrazowego, fot. Daniel PachFauna Krajeńskiego Parku Krajobrazowego, fot. Daniel PachFauna Krajeńskiego Parku Krajobrazowego, fot. Daniel PachFauna Krajeńskiego Parku Krajobrazowego, fot. Daniel PachKrajeński Park Krajobrazowy, fot. Filip Kowalkowski dla UMWKPKrajeński Park Krajobrazowy, fot. Filip Kowalkowski dla UMWKPKrajeński Park Krajobrazowy, fot. Filip Kowalkowski dla UMWKPKrajeński Park Krajobrazowy, fot. Filip Kowalkowski dla UMWKPKrajeński Park Krajobrazowy, fot. Filip Kowalkowski dla UMWKPKrajeński Park Krajobrazowy, fot. Filip Kowalkowski dla UMWKP