Aktualności

Fot. Andrzej Goiński / UMWKP
Fot. Andrzej Goiński / UMWKP

Zapraszamy do Brodnickiego Parku Krajobrazowego

Prawie 17 tysięcy hektarów powierzchni, 40 jezior, 8 rezerwatów przyrody oraz bogactwo gatunków roślin i zwierząt. Brodnicki Park Krajobrazowy chroni i promuje przyrodę oraz walory krajobrazowe północnowschodniej części regionu. Jego uroki można poznawać podczas wycieczek po licznych szlakach turystyki pieszej, rowerowej oraz kajakowej. 

 

Brodnicki Park Krajobrazowy stworzył różnorodną ofertę edukacyjną, z której korzystają zarówno młodsi jaki i starsi miłośnicy przyrodniczych wycieczek. Bogata infrastruktura turystyczna, nowoczesne obiekty i terenowe ścieżki edukacyjne pozwalają połączyć odpoczynek na łonie natury z nauką podczas wykładów i warsztatów – mówi marszałek Piotr Całbecki.

 

Brodnicki Park Krajobrazowy utworzono w 1985 roku. Położony jest na obszarze dwóch województw: kujawsko-pomorskiego (12 349 ha) i warmińsko-mazurskiego (4 336 ha) oraz na terenie sześciu gmin: Zbiczno, Jabłonowo Pomorskie, Brodnica, Brzozie, Biskupiec Pomorski i Kurzętnik. Zajmuje centralną, najbardziej wartościową pod względem przyrodniczym i kulturowym, część Pojezierza Brodnickiego. Cały jego obszar wchodzi w skład ,,Zielonych Płuc Polski”.

 

Siedziba parku znajduje się w Grzmięcy (powiat brodnicki) nad jeziorem Strażym. Z sąsiadujących z nią ogrodu dydaktycznego i posterunku meteorologicznego, korzysta blisko 4 tysiące osób rocznie. Edukacja ekologiczna odbywa się w Ośrodku Edukacji Ekologicznej Miętowy Gaj w Gaju (powiat brodnicki). Oprócz zaplecza dydaktycznego (sala i muzeum przyrodnicze), przy ośrodku działa tzw. ogród bioróżnorodności. Miętowy Gaj to miejsce szczególnie chętnie odwiedzane przez dzieci i młodzież w ramach tzw. zielonych szkół. Dla gości przygotowano pokoje tematyczne związane z siedliskami zwierząt. Są to m.in. Nora Lisa, Gniazdo Perkoza, Owady nad Wodą, Ul i Mrowisko. Mieszkańcy każdego pokoju otrzymują karty pracy i uzupełniają wiedzę przyrodniczą, wędrując po tematycznych ścieżkach terenowych.  Zajęcia edukacyjne w Miętowym Gaju wzbogacają też prezentacje multimedialne, wykorzystanie binokularów, lup, mikroskopów  oraz warsztaty w terenie. Do dyspozycji są też boisko trawiaste i miejsce na ognisko.

 

Walory przyrodnicze Brodnickiego Parku Krajobrazowego najlepiej poznawać na ścieżkach edukacyjno-ekologicznych. W parku działa wiele takich tras. Można je przemierzać pieszo, rowerem lub kajakiem.

 

Bajkowe ścieżki dydaktyczne dla najmłodszych:

 • „Jaś i Małgosia”
 • „O rybaku i złotej rybce”
 • „Szlakiem Czerwonego Kapturka”.

Na tych ścieżkach pracownicy parku wcielają się w role postaci z bajek. Wzdłuż ścieżek ustawione są eksponaty zwierząt, dzięki czemu dzieci poznają ich budowę, występowanie i tryb życia.

 

Ścieżki dydaktyczne i turystyczne dla starszych dzieci:

 • rowerowa przyrodnicza ścieżka dydaktyczna do rezerwatu leśnego „Retno”
 • kajakowa ścieżka dydaktyczna do rezerwatu florystycznego „Bachotek”
 • przyrodniczo-leśna ścieżka dydaktyczna „Grabiny – Łąkorz”
 • przyrodnicza ścieżka dydaktyczna „Zarośle”
 • piesza przyrodnicza ścieżka dydaktyczna „Bobrowiska”
 • rowerem po Bagiennej Dolinie Drwęcy.

Ścieżki edukacyjne dla szkół podstawowych (klasy IV-VI):

 • Nory Bobrowe
 • Nora Lisa
 • Gniazdo Perkoza
 • Owady nad wodą
 • Jak w ulu.

 

Ścieżki edukacyjne dla szkół podstawowych (klasy (VII-VIII):

 • Tropami zwierząt
 • Roślinność Brodnickiego Parku Krajobrazowego
 • Zajęcia ornitologiczne.

 

Ścieżki dydaktyczno-zdrowotne dla dorosłych:

 • cztery trasy Brodnickiego Nordic Walking Parku (ponad 26 kilometrów oznakowanych tras o różnym poziomie trudności).

 

Brodnicki Park Krajobrazowy w liczbach:

 • powierzchnia parku wynosi 16 685 hektarów
 • ponad 60 procent powierzchni zajmują lasy
 • na terenie parku znajduje się ponad 40 jezior
 • blisko 950 gatunków roślin naczyniowych, objętych ochroną całkowitą lub częściową, wśród nich są też gatunki reliktowe
 • najcenniejsze obszary parku chroni 8 rezerwatów przyrody, występują tu rzadkie i chronione gatunki: bielik, orlik krzykliwy, bocian czarny, bąk, kilka gatunków perkozów, żuraw, a także wydra i bóbr europejski
 • nawet po kilkaset lat liczą sobie drzewa-pomniki przyrody (dęby, buki, sosny, lipy).

 

W Kujawsko-Pomorskiem działa obecnie 10 parków krajobrazowych, dla których samorząd województwa jest organem prowadzącym:

– Chełmiński park Krajobrazowy,

– Nadwiślański Pak Krajobrazowy

– Park Krajobrazowy Góry Łosiowe.

 

Więcej o parkach krajobrazowych regionu na stronie parki.kujawsko-pomorskie.pl

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

10 lipca 2020 r.

 

Centrum badawcze Brodnickiego Parku Krajobrazowego, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPCentrum badawcze Brodnickiego Parku Krajobrazowego, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPCentrum badawcze Brodnickiego Parku Krajobrazowego, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPCentrum badawcze Brodnickiego Parku Krajobrazowego, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPCentrum badawcze Brodnickiego Parku Krajobrazowego, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPCentrum badawcze Brodnickiego Parku Krajobrazowego, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPCentrum badawcze Brodnickiego Parku Krajobrazowego, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPMiętowy Gaj w Brodnickim Parku Krajobrazowym, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPMiętowy Gaj w Brodnickim Parku Krajobrazowym, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPMiętowy Gaj w Brodnickim Parku Krajobrazowym, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPMiętowy Gaj w Brodnickim Parku Krajobrazowym, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPMiętowy Gaj w Brodnickim Parku Krajobrazowym, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPMiętowy Gaj w Brodnickim Parku Krajobrazowym, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPMiętowy Gaj w Brodnickim Parku Krajobrazowym, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPMiętowy Gaj w Brodnickim Parku Krajobrazowym, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPMiętowy Gaj w Brodnickim Parku Krajobrazowym, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPDyrektor Brodnickiego Parku Krajobrazowego Marian Tomoń, specjalista ds. promocji, turystyki i edukacji ekologicznej BPK Marta Roman i specjalista ds. ochrony przyrody i środowiska BPK Katarzyna Czubachowska, fot. Andrzej Goiński Torfowisko na terenie Brodnickiego Parku Krajobrazowego, , fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPTorfowisko na terenie Brodnickiego Parku Krajobrazowego, , fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPTorfowisko na terenie Brodnickiego Parku Krajobrazowego, , fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPFot. Andrzej Goiński / UMWKPFot. Andrzej Goiński / UMWKP