Aktualności

Fot. Filip Kowalkowski dla UMWKP
Fot. Filip Kowalkowski dla UMWKP

Wdecki Park Krajobrazowy – brama Borów Tucholskich (2020)

Urzekające niepowtarzalnością krajobrazu wschodnia część Borów Tucholskich i tereny w środkowym biegu rzeki Wdy, tworzą Wdecki Park Krajobrazowy. Wraz z otuliną park zajmuje ponad 23 tysiące hektarów powierzchni. Duże zróżnicowanie terenu, wiele jezior i rzek, bogactwo gatunków zwierząt i roślin czynią tereny parku idealnym miejscem dla turystyki i wypoczynku.

– Spędzenie czasu na łonie natury, wśród lasów i jezior to idealny pomysł na letni relaks. Dzięki licznym szlakom pieszym i rowerowym Wdecki Park Krajobrazowy odpowiada również na potrzeby osób, które preferują aktywny wypoczynek, a bogata oferta edukacyjna z pewnością zainteresuje zarówno młodszych jak i starszych turystów – mówi marszałek Piotr Całbecki.

Wdecki Park Krajobrazowy powstał w 1993 roku. Jego siedziba znajduje się w Osiu w powiecie świeckim. Pod względem administracyjnym leży w granicach siedmiu gmin: Osie, Drzycim, Warlubie, Lniano, Jeżewo, Śliwice i Cekcyn. Tereny te wyróżnia bogactwo flory i fauny – znajduje się tu 5 rezerwatów przyrody:

 • leśny – Brzęki im. Zygmunta Czubińskiego,
 • ornitologiczny – Miedzno,
 • torfowiskowe – Jezioro Ciche oraz Dury,
 • krajobrazowy – Jezioro Piaseczno.

W parku spotkamy wiele chronionych gatunków roślin, m.in. borówki bagienne, wawrzynki wilczełyka i lilie złotogłów. Urozmaicone warunki sprzyjają występowaniu rzadkich gatunków zwierząt: bobrów europejskich, gągołów, bocianów czarnych, czy zimorodków, których liczne stanowiska można spotkać nad Zalewem Żur. Dzięki zainstalowanym kamerom, tzw. fotopułapkom, życie niektórych mieszkańców lasu można podglądać na facebookowym fanpage parku.

Przez teren parku przepływa rzeka Wda, są tu również liczne jeziora, dlatego to dobre miejsce do uprawiania turystyki wodnej. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się spływy kajakowe. Do dyspozycji turystów są także szlaki piesze i rowerowe (lista szlaków wraz z opisami tutaj). Część z nich została oznakowana w ramach projektu realizowanego dzięki wsparciu Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. W ramach zadania m.in. postawiono 4 infokioski i nagrano film promujący park jako miejsce związane z historią II Rzeczpospolitej.

Edukacja ekologiczna w parku prowadzona jest m.in. na kilku ścieżkach dydaktycznych, z których każda jest poświęcona innym walorom przyrodniczym:

 • ścieżka dydaktyczna ,,Zatoki” – ochrona lasu, ptaki,
 • ścieżka dydaktyczna ,,Trasa Radańska” – bór sosnowy,
 • ścieżki dydaktyczne wokół jezior: Mukrz, Starnie, Żurskie,
 • ścieżka dydaktyczna doliny rzeki Wdy,
 • ścieżka dydaktyczna rezerwaty przyrody,
 • oraz dwie ścieżki dydaktyczne w obrębie leśnictwa Osie.

Dzięki zrealizowanemu w poprzedniej perspektywie RPO projektowi ,,Promocja walorów przyrodniczych Wdeckiego Parku Krajobrazowego – Zalew Żurski i jego okolice” udało się ustawić tablice informacyjne na terenie zalewu i edukacyjne na terenach leśnych. Zakupiono też łódź wycieczkową wraz z osprzętem, dzięki której uczestnicy zajęć dydaktycznych mogli obserwować przyrodę Zalewu Żurskiego. Pracownicy parku prowadzą aktywną edukację ekologiczną, organizując prelekcje dla dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach oraz na terenie parku.

W ubiegłym roku dwaj młodzi archeolodzy, Mateusz Sosnowski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i Jerzy Czerniec z Instytutu  Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, dokonali niezwykłego odkrycia na terenie parku. Udało się im zidentyfikować pozostałości osady sprzed 2 tysięcy lat, więcej tutaj.

Wdecki Park Krajobrazowy w liczbach:

 • powierzchnia parku wynosi 19 177,24 ha, a jego otuliny 4 609,15 ha
 • 70 procent powierzchni zajmują lasy
 • najcenniejsze obszary parku chroni pięć rezerwatów przyrody
 • park zamieszkuje:
  • 13 gatunków płazów
  • 5 gatunków chronionych gadów
  • 149 gatunków ptaków, z których 113 objętych jest ochroną
  • 42 gatunki ssaków, z których 16 jest pod ochroną.

W Kujawsko-Pomorskiem działa obecnie 10 parków krajobrazowych, dla których samorząd województwa jest organem prowadzącym:

Edukacja ekologiczna dla uczniów

W lipcu i sierpniu uczniowie kujawsko-pomorskich szkół biorą udział w trzydniowych minikoloniach ekologicznych organizowanych w parkach krajobrazowych w naszym regionie. W programie: wędrówki ścieżkami dydaktycznymi, gry terenowe, obserwacje ptaków, warsztaty dendrologiczne, zajęcia plastyczne i zabawy na świeżym powietrzu. Więcej w naszym materiale.

We wrześniu na jednodniowe wycieczki wybiorą się uczniowie szkół podstawowych, które zwyciężyły w konkursach zorganizowanych przez poszczególne parki krajobrazowe. Więcej.

Czytaj także:

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

17 lipca 2019 r.

Ostatnia aktualizacja: 21 sierpnia 2020 r.

Fot. Filip Kowalkowski dla UMWKPFot. Filip Kowalkowski dla UMWKPFot. Filip Kowalkowski dla UMWKPFot. Filip Kowalkowski dla UMWKPFot. Filip Kowalkowski dla UMWKPFot. Filip Kowalkowski dla UMWKPFot. Filip Kowalkowski dla UMWKPFot. Filip Kowalkowski dla UMWKPFot. Filip Kowalkowski dla UMWKPFot. Filip Kowalkowski dla UMWKPFot. Filip Kowalkowski dla UMWKPFot. Filip Kowalkowski dla UMWKP