Aktualności

Konferencja z okazji jubileuszu bydgoskiego Braille’a, fot. Andrzej Goiński/UMWKP
Konferencja z okazji jubileuszu bydgoskiego Braille’a, fot. Andrzej Goiński/UMWKP

Jubileusz bydgoskiego Braille’a

Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy, najstarsza w Polsce placówka kształcąca osoby z dysfunkcją wzroku, obchodzi w tym roku jubileusz 150 lat pracy. W piątek (21 października), z udziałem członka zarządu województwa Sławomira Kopyścia, odbyła się z tej okazji ogólnopolska konferencja „Między szkołą a rynkiem pracy – doradztwo zawodowe kluczem do samodzielności uczniów”.

– Dziękuję za zaangażowanie wszystkim oddanym swojej pracy i wychowankom nauczycielom, którzy nie tylko dbają o rozwój dzieci i młodzieży, ale także aktywnie działają na rzecz integracji osób z niepełnosprawnościami. Życzę Państwu niegasnącego entuzjazmu i satysfakcji oraz gratuluję pięknego jubileuszu! – mówi marszałek Piotr Całbecki.

W bydgoskiej placówce kształcą się niewidomi, słabowidzący, głuchoniewidomi oraz dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Rozbudowana baza dydaktyczna i bogata oferta edukacyjna pozwalają na naukę i rehabilitację uczniów na każdym etapie kształcenia – od oddziałów przedszkolnych, poprzez szkołę podstawową, liceum ogólnokształcące, technikum, szkołę policealną aż po branżowe szkoły I i II stopnia i szkołę przysposabiającą do pracy.

Jubileuszowe obchody trwają cały rok. Za nami warsztaty pisma dla niewidomych i słabowidzących, bal charytatywny, występ Rafała Blechacza, wydanie jubileuszowych kartki pocztowej, znaczka i datownika oraz impreza plenerowa na Wyspie Młyńskiej „150 okrążeń na 150-lecie K-PSOSW”.

Czytaj Koncert Rafała Blechacza dla wychowanków bydgoskiego Braille’a (zdjęcia)

Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego systematycznie wspiera modernizację i rozbudowę ośrodka. Dzięki środkom unijnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 m.in. utworzono nowe i zmodernizowano istniejące pracownie zawodowe placówki – każda została wyposażona w specjalistyczny sprzęt, pomoce dydaktyczne i nowoczesne oprogramowanie.

Trwają zajęcia przygotowujące do egzaminów maturalnych i zawodowych, warsztaty kompetencji pracowniczych oraz płatne staże zawodowe, którymi objętych jest 50 uczniów ośrodka. W ramach przedsięwzięcia o wartości ponad 1 miliona złotych szkolenia przechodzą także nauczyciele ośrodka.

Wiosną podpisaliśmy umowę z wykonawcą kolejnej oczekiwanej inwestycji będącej dopełnieniem systemu opieki nad dziećmi słabowidzącymi i niewidomymi. Placówka wzbogaci się o nowy budynek przedszkola.

Wśród specjalistycznych placówek edukacyjnych, prowadzonych przez samorząd województwa kujawsko-pomorskiego, są także Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy i Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Toruniu.

Czytaj także 150 lat tradycji. Rozmowa z Małgorzatą Szczepanek, dyrektorem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Braille’a w Bydgoszczy.

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

21 października 2022 r.

Ostatnia aktualizacja: 24 października 2022 r.

Konferencja z okazji jubileuszu bydgoskiego Braille’a, fot. Andrzej Goiński/UMWKPKonferencja z okazji jubileuszu bydgoskiego Braille’a, fot. Andrzej Goiński/UMWKPKonferencja z okazji jubileuszu bydgoskiego Braille’a, fot. Andrzej Goiński/UMWKPKonferencja z okazji jubileuszu bydgoskiego Braille’a, fot. Andrzej Goiński/UMWKPKonferencja z okazji jubileuszu bydgoskiego Braille’a, fot. Andrzej Goiński/UMWKPKonferencja z okazji jubileuszu bydgoskiego Braille’a, fot. Andrzej Goiński/UMWKPKonferencja z okazji jubileuszu bydgoskiego Braille’a, fot. Andrzej Goiński/UMWKPKonferencja z okazji jubileuszu bydgoskiego Braille’a, fot. Andrzej Goiński/UMWKPKonferencja z okazji jubileuszu bydgoskiego Braille’a, fot. Andrzej Goiński/UMWKPKonferencja z okazji jubileuszu bydgoskiego Braille’a, fot. Andrzej Goiński/UMWKPKonferencja z okazji jubileuszu bydgoskiego Braille’a, fot. Andrzej Goiński/UMWKPKonferencja z okazji jubileuszu bydgoskiego Braille’a, fot. Andrzej Goiński/UMWKPKonferencja z okazji jubileuszu bydgoskiego Braille’a, fot. Andrzej Goiński/UMWKPKonferencja z okazji jubileuszu bydgoskiego Braille’a, fot. Andrzej Goiński/UMWKPKonferencja z okazji jubileuszu bydgoskiego Braille’a, fot. Andrzej Goiński/UMWKPKonferencja z okazji jubileuszu bydgoskiego Braille’a, fot. Andrzej Goiński/UMWKP