Aktualności

Sala warsztatowa Ośrodka Braille'a, fot. Filip Kowalkowski
Sala warsztatowa Ośrodka Braille'a, fot. Filip Kowalkowski

Nowa jakość kształcenia w Ośrodku Braille’a

Dwanaście zmodernizowanych i dwie nowe pracownie wyposażone w specjalistyczny sprzęt, pomoce dydaktyczne i nowoczesne oprogramowanie – zakończyliśmy marszałkowski projekt „Mistrz zawodu w nowoczesnym warsztacie”, dzięki któremu młodzież z Ośrodka Braille’a w Bydgoszczy kształcić się będzie na najwyższym poziomie. W piątek (14 czerwca) w auli ośrodka odbyła się konferencja podsumowująca projekt, w której uczestniczył wicemarszałek Zbigniew Ostrowski.

 

Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy, prowadzony przez samorząd województwa, jest najstarszą placówką w Polsce kształcącą osoby z dysfunkcją wzroku. W szkole uczy się młodzież niewidoma, słabowidząca, głuchoniewidoma oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. W skład ośrodka wchodzą: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum ogólnokształcące, liceum dla dorosłych, szkoła policealna, zasadnicza szkoła zawodowa i szkoła przysposabiająca do pracy, a także pierwszy i jedyny w kraju oddział, który zajmuje się edukacją osób głuchoniewidomych. W kompleksie uczy się obecnie ponad pół tysiąca podopiecznych, z czego 88 uczniów uczęszcza do szkół kształcenia zawodowego.

 

Dzięki realizacji projektu możliwe było utworzenie dwóch nowych, w pełni wyposażonych pracowni dla zawodów kelnera (w technikum) oraz florysty (w Specjalnej Szkole Policealnej). Ponadto zmodernizowane zostały pracownie dla zawodów: mechanik, monter maszyn i urządzeń, elektromechanik, ślusarz, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, kucharz, technik masażysta, technik tyfloinformatyk oraz technik administracji.

 

Zadbano również o specjalistyczne wyposażenie warsztatów zawodowych. Na przykład pracownia, w której szkolą się przyszli masażyści, zyskała ponad 400 sprzętów dydaktycznych, w tym modele anatomiczne, fantomy, sprzęt rehabilitacyjny, stoły do masażu, kostki i poduszki rehabilitacyjne, aparaty do elektroterapii, ultradźwięków i laseroterapii. Do pracowni trafiły także pomoce tyflodydaktyczne, dzięki którym uczniowie niewidomi, słabowidzący oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi mają szansę zdobyć nowoczesne i poszukiwane na rynku pracy zawody (więcej).

 

Wartość projektu to 3,8 miliona złotych, dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyniosło 3 miliony złotych.

 

Urząd Marszałkowski przygotowuje kolejną inwestycję w Ośrodku Braille’a. W ramach tego przedsięwzięcia powstanie dwadzieścia jeden nowych miejsc przedszkolnych dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, niepełnosprawnością ruchową, niepełnosprawnościami sprzężonymi, autyzmem lub z niepełnosprawnościami dotyczącymi wzroku i słuchu. Nowe miejsca przedszkolne powstaną w specjalnie do tego celu zaadoptowanym budynku, przekazanym przez władze Bydgoszczy.

 

Inwestycje w bydgoskim Ośrodku Braille’a wpisują się w szerszy pakiet inicjatyw na rzecz oświaty. Samorząd województwa wspiera także modernizację Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Toruniu oraz Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy (więcej).

 

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

14 czerwca 2019 r.

Ostatnia aktualizacja: 17 czerwca 2019 r.

 

Konferencja podsumowująca realizację projektu „Mistrz zawodu w nowoczesnym warsztacie”, fot. Filip KowalkowskiKonferencja podsumowująca realizację projektu „Mistrz zawodu w nowoczesnym warsztacie”, fot. Filip KowalkowskiKonferencja podsumowująca realizację projektu „Mistrz zawodu w nowoczesnym warsztacie”, fot. Filip KowalkowskiKonferencja podsumowująca realizację projektu „Mistrz zawodu w nowoczesnym warsztacie”, fot. Filip Kowalkowski