Aktualności

Podpisanie umowy na budowę przedszkola w bydgoskim Braille’u, fot. Mikołaj Kuras dla UMWP
Podpisanie umowy na budowę przedszkola w bydgoskim Braille’u, fot. Mikołaj Kuras dla UMWP

Nowa jakość kształcenia w bydgoskim Braille’u

O nowy budynek przedszkola dla maluchów z niepełnosprawnościami wzbogaci się Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej (K-P SOSW) w Bydgoszczy. W piątek (1 kwietnia), z udziałem wicemarszałka Zbigniewa Ostrowskiego i członka zarządu województwa Sławomira Kopyścia, podpisano umowę z wykonawcą inwestycji. Koszt realizacji to ponad 5 mln zł, z czego 4,6 mln zł wynosi dofinansowanie z naszego Regionalnego Programu Operacyjnego. 

Ta inwestycja jest dopełnieniem systemu opieki nad dziećmi słabowidzącymi i niewidomymi. Oddział przedszkolny przy ośrodku Braille’a funkcjonuje obecnie w budynku, zbyt skromnym wobec potrzeb. Realizacja projektu pozwoli zwiększyć liczbę miejsc przedszkolnych oraz rozszerzyć zaplecze opiekuńcze i medyczne dla maluchów  – podkreślił wicemarszałek Zbigniew Ostrowski.

Na potrzeby przedszkola przebudowany zostanie zabytkowy dwukondygnacyjny obiekt, pozyskany od samorządu Miasta Bydgoszczy, przy ulicy 3 Maja 11. W budynku powstanie pięć sal dydaktycznych oraz nowocześnie wyposażone gabinety: psychologa/pedagoga, logoterapii, rehabilitacji wzroku, okulistyczny (pełniący również rolę gabinetu pielęgniarki) i sala integracji sensorycznej z elementami sali doświadczenia świata. Dzięki realizacji projektu do 41 wzrośnie liczba miejsc dla przedszkolaków ( powstanie 21 nowych miejsc). Nowy obiekt zostanie połączony łącznikiem z istniejącym pawilonem ośrodka. Powstanie także plac zabaw dla dzieci ze specjalnymi potrzebami. Wykonawcą, wybranym w drodze przetargu, została bydgoska firma Baupol Sp. z o. o.

Prezentacja przygotowana przez K-P SOSW (PDF)

Bydgoski ośrodek Braille’a, prowadzony przez samorząd województwa kujawsko-pomorskiego, jest najstarszą placówką w Polsce kształcącą osoby z dysfunkcją wzroku – w tym roku obchodzi 150 lat pracy. W szkole kształci się młodzież niewidoma, słabowidząca, głuchoniewidoma oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. W skład ośrodka wchodzą: szkoła podstawowa, oddziały przedszkolne, liceum ogólnokształcące, technikum, szkoła policealna, branżowa szkoła I i II stopnia oraz szkoła przysposabiająca do pracy.

Samorząd województwa systematycznie wspiera modernizację i rozbudowę ośrodka. Dzięki środkom unijnym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 m.in. zmodernizowano dwanaście pracowni zawodowych ośrodka i utworzono dwie nowe –każda została wyposażona w specjalistyczny sprzęt, pomoce dydaktyczne i nowoczesne oprogramowanie. Trwają zajęcia przygotowujące do egzaminów maturalnych i zawodowych, warsztaty kompetencji pracowniczych oraz płatne staże zawodowe, którymi objętych jest 50 uczniów ośrodka. W ramach przedsięwzięcia o wartości ponad 1 miliona złotych szkolenia przejdą także nauczyciele placówki.

Czytaj także

Wśród specjalistycznych placówek edukacyjnych, prowadzonych przez samorząd województwa kujawsko-pomorskiego, są także Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy i Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Toruniu.

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

1 kwietnia 2022 r.

Ostatnia aktualizacja: 4 kwietnia 2022 r.

Podpisanie umowy na budowę przedszkola w bydgoskim Braille’a, fot. Mikołaj Kuras dla UMWP Podpisanie umowy na budowę przedszkola w bydgoskim Braille’a, fot. Mikołaj Kuras dla UMWP Podpisanie umowy na budowę przedszkola w bydgoskim Braille’a, fot. Mikołaj Kuras dla UMWP Podpisanie umowy na budowę przedszkola w bydgoskim Braille’a, fot. Mikołaj Kuras dla UMWP Podpisanie umowy na budowę przedszkola w bydgoskim Braille’a, fot. Mikołaj Kuras dla UMWP Podpisanie umowy na budowę przedszkola w bydgoskim Braille’a, fot. Mikołaj Kuras dla UMWP Podpisanie umowy na budowę przedszkola w bydgoskim Braille’a, fot. Mikołaj Kuras dla UMWP Podpisanie umowy na budowę przedszkola w bydgoskim Braille’a, fot. Mikołaj Kuras dla UMWP Podpisanie umowy na budowę przedszkola w bydgoskim Braille’a, fot. Mikołaj Kuras dla UMWP Podpisanie umowy na budowę przedszkola w bydgoskim Braille’a, fot. Mikołaj Kuras dla UMWP Podpisanie umowy na budowę przedszkola w bydgoskim Braille’a, fot. Mikołaj Kuras dla UMWP Podpisanie umowy na budowę przedszkola w bydgoskim Braille’a, fot. Mikołaj Kuras dla UMWP