Aktualności

Szkolenia dla uczniów SOSW Braille, fot. Tomasz Czachorowski dla UMWKP
Szkolenia dla uczniów SOSW Braille, fot. Tomasz Czachorowski dla UMWKP

Pełnosprawni w pracy – szkolenia dla uczniów i nauczycieli bydgoskiego „Braille’a”

Zajęcia przygotowujące do egzaminów maturalnych i zawodowych, warsztaty kompetencji pracowniczych oraz płatne staże zawodowe – to elementy projektu, którym objętych zostanie 50 uczniów Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 im. L. Braille’a w Bydgoszczy. W ramach przedsięwzięcia o wartości ponad 1 miliona złotych szkolenia przejdą także nauczyciele placówki, a pracownie zyskają nowoczesne wyposażenie.

– Szkolenia i kursy zawodowe to szczególnie ważne elementy dopełnienia procesu edukacyjnego młodzieży niewidomej i słabowidzącej. Jestem przekonany, że zajęcia dodatkowe umożliwią uczniom zdanie egzaminów na satysfakcjonującym poziomie, a zdobyte umiejętności i uprawnienia zwiększą ich szanse na rynku pracy – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

W ramach projektu „Mistrz zawodu – moja pełnosprawność na rynku pracy” prowadzone są zajęcia doradztwa zawodowego oraz przygotowujące do egzaminów maturalnych z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego oraz egzaminów zawodowych (masażysta, kucharz, technik administracji i tyfloinformatyk). Uczniowie biorą udział w warsztatach kompetencji kluczowych z zakresu języka angielskiego zawodowego oraz indywidualnych spotkaniach z trenerem pracy. W lipcu rozpoczną płatne staże zawodowe. Szkoleniami i kursami kwalifikacyjnymi objętych jest również 40 nauczycieli bydgoskiej placówki, a do dwóch pracowni: ślusarskiej oraz przetwórstwa tworzyw sztucznych trafi nowoczesne wyposażenie. Zakupione sprzęty pozwolą przygotować warunki odzwierciedlające naturalne warunki pracy. W ramach zajęć pozalekcyjnych organizowane są również warsztaty przedsiębiorczości, wspomagające rozwój uniwersalnych kompetencji przydatnych w pracy, zajęcia technologii informacyjno-komunikacyjnych czy poradnictwo psychologiczne. Specjalistyczne kursy umożliwią wychowankom łatwiejszy start na rynku pracy. Aktualnie naukę rozpoczęły grupy kursantów cukiernictwa, operatora obrabiarki CNC i AutoCad.

Całkowita wartość projektu to 1,14 mln zł, z czego dofinansowanie środkami unijnymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020 wynosi 1,03 mln zł.

 

Inwestujemy w rozwój specjalistycznych placówek edukacyjnych

Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 im. L. Braille’a w Bydgoszczy to jedna z trzech instytucji edukacyjnych prowadzonych przez samorząd województwa kujawsko-pomorskiego skierowanych do uczniów ze specjalnymi potrzebami.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy zyskał nowy budynek warsztatów praktycznej nauki zawodu. W pracowniach będą kształcić się przyszli technicy elektronicy, informatycy, floryści, technicy żywienia i usług gastronomicznych, kucharze i cukiernicy. Dodatkowo od września uruchomione zostaną nowe kierunki: fryzjer, technik usług kosmetycznych, technik ogrodnik. W Bydgoszczy młodzież z dysfunkcją słuchu po raz pierwszy w kraju będzie mogła kształcić się w zawodzie technik dentystyczny. Wartość inwestycji to ponad 11 milionów złotych.

Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Toruniu przeszedł gruntowną rozbudowę. Dzięki realizacji dwóch projektów, o łącznej wartości blisko 34 milionów złotych, placówka zyskała nowoczesne warsztaty kształcenia zawodowego oraz nowe przedszkole dla 26 maluchów w wieku 3-7 lat z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową, niepełnosprawnościami sprzężonymi, autyzmem lub niepełnosprawnościami dotyczącymi wzroku i słuchu. W budowie jest pierwszy w regionie basen rehabilitacyjny z przeciwprądem.

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

23 marca 2022 r.

Szkolenie tutoringowe dla nauczycieli, fot. Tomasz Czachorowski dla UMWKPSzkolenie tutoringowe dla nauczycieli, fot. Tomasz Czachorowski dla UMWKPSzkolenie tutoringowe dla nauczycieli, fot. Tomasz Czachorowski dla UMWKPSzkolenie tutoringowe dla nauczycieli, fot. Tomasz Czachorowski dla UMWKPSzkolenia dla uczniów SOSW Braille, fot. Tomasz Czachorowski dla UMWKPSzkolenia dla uczniów SOSW Braille, fot. Tomasz Czachorowski dla UMWKPSzkolenia dla uczniów SOSW Braille, fot. Tomasz Czachorowski dla UMWKPSzkolenia dla uczniów SOSW Braille, fot. Tomasz Czachorowski dla UMWKPSzkolenia dla uczniów SOSW Braille, fot. Tomasz Czachorowski dla UMWKPSzkolenia dla uczniów SOSW Braille, fot. Tomasz Czachorowski dla UMWKP