Aktualności

Nowy budynek ośrodka im. Maczka w Bydgoszczy, w którym znajdują się warsztaty zawodowe, fot. Filip Kowalkowski dla UMWKP
Nowy budynek ośrodka im. Maczka w Bydgoszczy, w którym znajdują się warsztaty zawodowe, fot. Filip Kowalkowski dla UMWKP

Nowe warsztaty zawodowe dla uczniów bydgoskiego „Maczka”

Dziesięć pracowni zawodowych zyskał dedykowany dzieciom i młodzieży z dysfunkcją słuchu Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy. Wkrótce ruszy etap wyposażania sal w nowoczesne sprzęty. Zajęcia w nowym budynku rozpoczną się wiosną przyszłego roku. We wtorek (10 listopada), z udziałem wicemarszałka Zbigniewa Ostrowskiego, odbył się techniczny odbiór inwestycji.

– Jakość edukacji w coraz większym stopniu zależy dziś od nowoczesnych pomocy dydaktycznych, a w procesie nauki zawodu – od specjalistycznego wyposażenia warsztatów. W takich placówkach jak specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, dla wychowanków z wieloma dysfunkcjami, właśnie to specjalistyczne wyposażenie ma kluczowe znaczenie. Dlatego mimo sytuacji zagrożenia epidemiologicznego nasze inwestycje w tych ośrodkach, zarówno w Toruniu, jak i w Bydgoszczy, nie zwalniają – mówi wicemarszałek Ostrowski. 

W nowym dwukondygnacyjnym budynku, z użytkowym poddaszem, powstanie dziesięć nowoczesnych pracowni: po dwa warsztaty elektrotechniczne, gastronomiczne i dentystyczne i po jednym kosmetycznym, fryzjerskim, ogrodniczym i florystycznym. Prace budowlane przeprowadziła wyłoniona w przetargu bydgoska firma Baupol. Wkrótce rozpocznie się etap wyposażania sal w specjalistyczny sprzęt oraz meble. Zajęcia edukacyjne w nowym budynku ruszą wiosną przyszłego roku.

W pracowniach będą kształcić się przyszli technicy elektronicy, informatycy, floryści, technicy żywienia i usług gastronomicznych, kucharze i cukiernicy. Dodatkowo od września 2021 roku uruchomione zostaną nowe kierunki: fryzjer, technik usług kosmetycznych, technik ogrodnik. W Bydgoszczy młodzież z dysfunkcją słuchu po raz pierwszy w kraju będzie miała możliwość kształcenia się także na kierunku technik dentystyczny.

Wartość inwestycji to ponad 11 milionów złotych, z czego 7 milionów złotych stanowi dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, a pozostałe 4 miliony złotych to środki z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego.

– „Maczek” to dobrze zorganizowany zespół szkół dla młodych ludzi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dzięki realizowanej inwestycji ośrodek zyska nowoczesne pracownie wyposażone w specjalistyczny sprzęt służący praktycznej nauce zawodu. To przedsięwzięcie szczególnie ważne z punktu widzenia dopełnienia procesu edukacyjnego osób z dysfunkcją słuchu. Chcemy, by oferta kształcenia tego typu szkół wychodziła naprzeciw oczekiwaniom pracodawców i odpowiadała wymaganiom rynku pracy – mówi marszałek Piotr Całbecki.

Inwestujemy w rozwój specjalistycznych placówek edukacyjnych

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy to jedna z trzech instytucji edukacji prowadzonych przez samorząd województwa kujawsko-pomorskiego dedykowanych uczniom ze specjalnymi potrzebami.

W drugim naszym Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy w ubiegłym roku zakończyliśmy marszałkowski projekt „Mistrz zawodu w nowoczesnym warsztacie”, dzięki któremu możliwe było zmodernizowanie dwunastu pracowni zawodowych i utworzenie dwóch nowych. Każda została wyposażona w specjalistyczny sprzęt, pomoce dydaktyczne i nowoczesne oprogramowanie. Wartość przedsięwzięcia to 3,8 milionów złotych. Obecnie w placówce trwają przygotowania do kolejnej inwestycji, w ramach której powstanie przedszkole dla dwudziestu jeden dzieci ze specjalnymi potrzebami. Nowe miejsca przedszkolne powstaną w specjalnie do tego celu zaadoptowanym budynku, przekazanym przez władze Bydgoszczy. Trwa kompletowanie pozwoleń niezbędnych do rozpoczęcia prac budowlanych.

We wrześniu odbyła się uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego pod rozbudowę Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Toruniu. Dzięki realizacji dwóch projektów, o łącznej wartości blisko 34 milionów złotych, placówka zyska nowoczesne warsztaty kształcenia zawodowego, pierwszy w regionie basen rehabilitacyjny z przeciwprądem i nowe przedszkole dla 26 maluchów w wieku 3-7 lat z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową, niepełnosprawnościami sprzężonymi, autyzmem lub niepełnosprawnościami dotyczącymi wzroku i słuchu.

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

10 listopada 2020 r.

Ostatnia aktualizacja: 12 listopada 2020 r.

Nowy budynek ośrodka im. Maczka w Bydgoszczy, w którym znajdują się warsztaty zawodowe, fot. Filip Kowalkowski dla UMWKP W odbiorze technicznym warsztatów zawodowych wziął udział wicemarszałek Zbigniew Ostrowski, fot. Filip Kowalkowski dla UMWKPW odbiorze technicznym warsztatów zawodowych wziął udział wicemarszałek Zbigniew Ostrowski, fot. Filip Kowalkowski dla UMWKPW odbiorze technicznym warsztatów zawodowych wziął udział wicemarszałek Zbigniew Ostrowski, fot. Filip Kowalkowski dla UMWKPNowy budynek ośrodka im. Maczka w Bydgoszczy, w którym znajdują się warsztaty zawodowe, fot. Filip Kowalkowski dla UMWKP Nowy budynek ośrodka im. Maczka w Bydgoszczy, w którym znajdują się warsztaty zawodowe, fot. Filip Kowalkowski dla UMWKP Wnętrze budynku ośrodka z pracowniami zawodowymi, fot. Filip Kowalkowski dla UMWKPNowy budynek ośrodka im. Maczka w Bydgoszczy, w którym znajdują się warsztaty zawodowe, fot. Filip Kowalkowski dla UMWKP Nowy budynek ośrodka im. Maczka w Bydgoszczy, w którym znajdują się warsztaty zawodowe, fot. Filip Kowalkowski dla UMWKP