Aktualności

Sesja absolutoryjna sejmiku województwa, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP
Sesja absolutoryjna sejmiku województwa, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Wotum zaufania i absolutorium dla zarządu województwa

Do godzin wieczornych trwało w poniedziałek (17 czerwca) jedno z najważniejszych w tym roku posiedzeń sejmiku. Przed sesją odbyła się uroczystość upamiętniająca 5. rocznicę śmierci gen. Zbigniewa Nowka, działacza opozycji demokratycznej w czasach PRL-u.

 

Głosowanie nad wotum zaufania dla zarządu województwa poprzedziło wystąpienie marszałka Piotra Całbeckiego, który zreferował wymagany ustawowo aktualny raport o stanie województwa. Gospodarz województwa wskazał w swoim wystąpieniu, że ubiegły rok był czasem uruchomienia unijnych środków nowej perspektywy i realizacji pierwszych projektów finansowanych w ramach naszego programu regionalnego 2021-2027, intensywnej debaty nad transformacją energetyczną (związaną m.in. z programem stopniowego ograniczania wykorzystywania paliw kopalnych), a także efektywnej realizacji wielu przedsięwzięć w dziedzinie polityki społecznej, kultury oraz wsparcia rozwoju gospodarczego. – Ten raport jest też formą dialogu, który nie zaczyna się dziś i nie kończy na tej sali. Jest efektem naszej wspólnej pracy – podkreślił zwracając się do radnych marszałek Piotr Całbecki.

 

 

Dyskusja po prezentacji dotyczyła m.in. planowanego terminalu w Emilianowie i gospodarczego wykorzystania śródlądowego transportu wodnego, linii kolejowych w zachodniej części województwa, perspektyw dla Portu Lotniczego Bydgoszcz, dostępności żłobków, toksycznych pozostałości po bydgoskim Zachemie i promu przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego. Odnosząc się do tej ostatniej kwestii i zarzutów stawianych przez Najwyższą Izbę Kontroli, marszałek Piotr Całbecki stwierdził: – Mówimy o bardzo  poważnych zarzutach, z którymi my się bardzo poważne nie zgadzamy. Te zarzuty są krzywdzące wobec Zarządu Dróg Wojewódzkich i nas tu wszystkich. Nie zawsze wiatr wieje w żagle, czasem trzeba iść pod wiatr.

 

W głosowaniu sejmik udzielił zarządowi wotum zaufania. Za głosowali radni Koalicji Obywatelskiej i Trzeciej Drogi Polskiego Stronnictwa Ludowego Polska 2050, przeciw klub radnych Prawa i Sprawiedliwości.

 

Otwierając procedurę związaną z głosowaniem nad absolutorium skarbnik województwa Paweł Adamczyk przedstawił sprawozdanie finansowe samorządu województwa i sprawozdanie z wykonania budżetu województwa za ubiegły rok. Zakończyliśmy go z dochodami budżetowymi w wysokości blisko 2 miliardów złotych i wydatkami w wysokości 1,9 mld złotych (wydatki inwestycyjne to 40 proc. tej kwoty), nadwyżka budżetowa wyniosła 10 mln złotych. Zadłużenie województwa stale się obniża, a obsługa zadłużenia to mniej niż 1 proc. wydatków budżetu.

 

 

Dokument został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową i sejmikową Komisję Rewizyjną. W głosowaniu sejmik sprawozdanie przyjął udzielając jednocześnie absolutorium zarządowi województwa, co rekomendowały zarówno RIO, jak i komisja.

 

Wstępem do bloku wystąpień i uchwał związanych z głosowaniem nad wotum zaufania i absolutorium dla zarządu województwa była prezentacja dyrektora Departamentu Planowania Rozwoju i Innowacji w Urzędzie Marszałkowskim Adama Stańczyka, który przedstawił wprowadzenie do raportu o stanie województwa i raport o stanie realizacji strategii rozwoju województwa 2030+.

 

Sejmik zdecydował o zakupie dwóch zabytkowych obiektów w Ciechocinku – nieczynnego od lat i niszczejącego basenu solankowego oraz łazienek uzdrowiskowych. Przejęcie ich przez samorząd województwa oznacza odrestaurowanie i udostępnienie kuracjuszom i mieszkańcom. W porządku obrad znalazły się jeszcze m.in. raport o stanie inwestycji drogowych oraz uchwały w sprawie środków dla Żnińskiej Kolejki Wąskotorowej, zamiaru przeprowadzenia zmian w statucie Książnicy Kopernikańskiej, programu ochrony przed hałasem i regulaminów stypendiów uczniowskich w ramach programów „Prymus Pomorza i Kujaw II” i „Prymus Pomorza i Kujaw Plus”.

 

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

17 czerwca 2024 r.

Ostatnia aktualizacja: 19 czerwca 2024 r.