Zdrowie psychiczne

Grafika - Ogólnopolska konferencja profilaktyki i zdrowia psychicznego młodzieży „Profilaktyka połączeń”

Ogólnopolska konferencja profilaktyki i zdrowia psychicznego młodzieży „Profilaktyka połączeń”

W imieniu Fundacji „Wypłyń na głębię” zapraszamy na Ogólnopolską konferencję profilaktyki i zdrowia psychicznego młodzieży „Profilaktyka połączeń”, która odbędzie się 13 czerwca 2022 r. w Warszawie. Przewidziano stacjonarną formę konferencji oraz udział online.

 

Jak podkreśla organizator, wydarzenia ostatnich miesięcy i lat dobitnie pokazały, jak nieprzewidywalne są okoliczności i zagrożenia, z którymi musimy się mierzyć. Co oczywiste, nie pozostają one obojętne dla psychiki człowieka, a w szczególności dla psychiki młodych osób. Koniecznym jest zatem wsparcie dzieci i młodzieży oraz wyposażenie ich w kompetencje i umiejętności niezbędne do poradzenia sobie w sytuacjach trudnych, niezależnie od miejsca
i okoliczności.

 

W ramach wydarzenia omówione zostaną badania naukowe (raporty) opisujące wpływ pandemii na kondycję psychofizyczną młodzieży w wieku szkolnym, przedstawione będą wnioski i rekomendacje dotyczące działań w obszarze profilaktyki, zaprezentowane zostaną również metody wzmacniające kondycję psychiczną dorosłych.

 

Konferencja skierowana jest do osób zajmujących się szeroko rozumianą profilaktyką, do osób decyzyjnych i odpowiedzialnych za ten obszar życia społecznego, specjalistów, psychologów, pedagogów, nauczycieli, wychowawców, dyrektorów szkół i placówek, rodziców oraz wszystkich zainteresowanych osób.

 

Zaproszenie – tutaj.

 

Więcej informacji o wydarzeniu oraz rejestracja − tutaj.

 

Grafika - Ogólnopolska konferencja profilaktyki i zdrowia psychicznego młodzieży „Profilaktyka połączeń”