Zdrowie psychiczne

grafika: Pierwsza pomoc psychologiczna dla dzieci i rodzin uchodźców, źródło - https://www.nctsn.org/

Poradnik: Pierwsza pomoc psychologiczna dla dzieci i rodzin uchodźców

Jak pomóc dzieciom i rodzinom uchodźców wrócić do równowagi i zapewnić poczucie bezpieczeństwa? Jak wytyczyć zasady pomocy potrzebującym? Jak zdefiniować swoją rolę w procesie niesienia pomocy i szukać wsparcia w pomaganiu?

 

Wydany przez Instytut Psychiatrii i Neurologii poradnik „Pierwsza pomoc psychologiczna dla dzieci i rodzin uchodźców” (tłumaczenie „Psychological First Aid for Displaced Children and Families”, Los Angeles, CA i Durham, NC: National Center for Child Traumatic Stress) z pewnością odpowie na te oraz inne pytania w zakresie organizowania i niesienia pomocy dzieciom i rodzinom uchodźców przybywających do Polski. Stanowi on zestaw narzędzi pomocnych psychologom, pracownikom, wolontariuszom oraz wszystkim tym, którzy udzielają wsparcia lub planują włączyć się w działania pomocowe. Poradnik przedstawia modułowe, oparte na dowodach podejście do pomocy dzieciom i rodzinom nowo przybyłym do Polski.

 

Jak czytamy w poradniku jest on elastyczną formą interwencji. Autorzy podkreślają, że nie wszystkie rekomendowane działania znajdą zastosowanie każdorazowo podczas interakcji z dzieckiem lub rodziną, jednak udzielając wsparcia warto o nich pamiętać.

 

W związku z trwającym konfliktem zbrojnym w Ukrainie opisany poradnik stanowi rzetelne źródło wiedzy i wsparcia w trudnym i wymagającym zadaniu jakim jest pomaganie.

 

Do pobrania −  Poradnik „Pierwsza pomoc psychologiczna dla dzieci i rodzin uchodźców”