Zdrowie psychiczne

Trudne powroty – gdy dopadnie Cię powakacyjne przygnębienie

Koniec sierpnia to czas powrotów do pracy, do szkoły, do codziennych i wymagających obowiązków, którym często towarzyszy wzmożony stres, niepokój i niepewność. Zjawisko to określane jest jako zespół napięcia pourlopowego (ang. post holiday tension). Badania pokazują, że problem powakacyjnego przygnębienia dotyczy nawet 7 na 10 osób.

 

Nasilenie odczuwanego stresu w dużej mierze zależy od indywidualnych cech człowieka, jego osobowości, zdolności adaptacyjnych i charakteru, ale też od wcześniejszych doświadczeń oraz czekających wyzwań i obowiązków. Stres powakacyjny może objawiać się zwiększonym niepokojem, lękiem a nawet strachem. Bóle głowy, trudności z koncentracją, znaczne obniżenie nastroju, niestrawność, nudności i wymioty również mogą świadczyć o zespole napięcia pourlopowego.

 

W tym czasie warto zwrócić szczególną uwagę na dzieci i młodzież, dla których powrót do rutyny dnia codziennego jest szczególnie trudny. Niepewność związana z rozpoczęciem nowego roku szkolnego oraz zmianą otoczenia, oderwanie od beztroski wakacji i wdrożenie w codzienne obowiązki mogą powodować pogorszenie nastroju, niepokój, lęk i frustrację. Niewątpliwie wyjątkową troską należy  otoczyć dzieci i młodzież, które rozpoczynają rok szkolny w nowej szkole lub zmieniły klasę.

 

Powakacyjna depresja jest naturalną reakcją organizmu na konieczność powrotu do obowiązków, dyscypliny, może trwać do około 2 tygodni i nie jest niczym niepokojącym. Jeśli natomiast objawy będą się przedłużać i nasilać warto przyjrzeć się problemowi i poszukać wsparcia.

 

Poniżej przypominamy telefony pomocowe:

800 70 2222 − linia wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego (bezpłatna i całodobowa)

800 12 12 12 − infolinia pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży (bezpłatna i całodobowa)

112 – numer alarmowy w stanie bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia