Zdrowie psychiczne

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego - konkurs plastyczny „Zdrowie psychiczne – wyraź je artystycznie”, grafika: Beata Wąsik

Konkurs plastyczny „Zdrowie psychiczne – wyraź je artystycznie” – zachęcamy do udziału!

Z okazji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego, obchodzonego 10 października Departament Spraw Społecznych i Zdrowia ma przyjemność ogłosić konkurs plastyczny pn.: „Zdrowie psychiczne – wyraź je artystycznie”. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 6-8 szkół podstawowych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Głównymi celami konkursu są: zwrócenie uwagi młodych ludzi na problematykę zdrowia psychicznego, podkreślenie znaczenia zdrowia psychicznego dla dobrostanu człowieka, promocja zdrowia psychicznego, przeciwdziałanie stygmatyzacji osób chorych psychicznie i będących w kryzysie psychicznym oraz pogłębienie samoświadomości własnego zdrowia psychicznego i potrzeb w tym zakresie.

 

Tematyka prac musi obejmować jedno (lub więcej) z poniższych zagadnień:

  • profilaktykę zdrowia psychicznego,
  • promocję postawy zrozumienia i akceptacji dla osób chorych psychicznie i będących w kryzysie psychicznym,
  • przeciwdziałanie stygmatyzacji osób chorych psychicznie,
  • dbałość o swoje zdrowie psychiczne, zdrowie psychiczne bliskich osób, kolegów i koleżanek,
  • zapobieganie dyskryminacji osób chorych psychicznie, w tym przypisywania konkretnej osobie lub grupie ludzi negatywnych cech w związku z ich problemami zdrowotnymi. Prace na konkurs mogą być składane tylko za pośrednictwem szkół, w terminie do 10.11.2022 r.

 

Rozstrzygniecie konkursu planowane jest na przełom listopada i grudnia br. W konkursie wyłonionych zostanie 3 laureatów, na których czekają atrakcyjne nagrody. Planowane jest uroczyste wręczenie nagród połączone z wystawą prac. Szkoły, do których uczęszczają laureaci oraz szkoły, które zgłoszą największą liczbę prac konkursowych wezmą udział w warsztatach z zakresu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

 

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Panią Magdaleną Augustyniak lub Panią Beatą Wąsik tel. 56 652 18 69.

 

Gorąco zachęcamy do udziału.

Do pobrania: