Programy - konkursy

Ogłoszenie konkursu ofert na wybór w 2024 roku realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla osób dorosłych z województwa kujawsko-pomorskiego” w zakresie koordynacji programu

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą nr 7/329/24 z dnia 15 lutego 2024 r. ogłosił konkurs ofert na wybór w 2024 roku realizatora programu polityki zdrowotnej
pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla osób dorosłych z województwa kujawsko-pomorskiego” w zakresie koordynacji programu.

 

Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 8 marca 2024 r.

 

Do pobrania: