Programy - konkursy

Wyniki konkursu ofert na wybór w 2024 roku realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla osób dorosłych z województwa kujawsko-pomorskiego” w zakresie koordynacji programu

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 12/564/24 z dnia 20 marca 2024 r. rozstrzygnął konkurs ofert na wybór w 2024 roku realizatora programu polityki  zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla osób dorosłych z województwa kujawsko-pomorskiego” w zakresie koordynacji programu.

 

Koordynatorem programu został Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy. Kwota finansowania zadania z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wynosi 60.000,00 zł.