Programy - konkursy

Wyniki konkursu ofert na wybór w 2024 roku realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla osób dorosłych z województwa kujawsko-pomorskiego” w zakresie przeprowadzania szczepień ochronnych

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 14/671/24 z dnia 3 kwietnia 2024 r. rozstrzygnął konkurs ofert na wybór w 2024 roku realizatorów programu polityki  zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla osób dorosłych z województwa kujawsko-pomorskiego” w zakresie przeprowadzania szczepień ochronnych.

 

  • Wykaz ofert wybranych do realizacji w 2024 r. wraz z przyznaną kwotą środków publicznych – do pobrania