Programy - konkursy

Ogłoszenie konkursu ofert na wybór w 2024 roku realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla osób dorosłych z województwa kujawsko-pomorskiego” w zakresie przeprowadzania szczepień ochronnych

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą nr 6/274/24 z dnia 8 lutego 2024 r. ogłosił konkurs ofert na wybór w 2024 roku realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla osób dorosłych z województwa kujawsko-pomorskiego” w zakresie przeprowadzania szczepień ochronnych

 

Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 15 marca 2024 r.

 

Do pobrania: