Programy - konkursy

Ogłoszenie konkursu ofert na wybór w 2024 roku realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Kujawsko-Pomorski Program Badań Przesiewowych w Kierunku Tętniaka Aorty Brzusznej” w zakresie przeprowadzania badań przesiewowych (USG aorty brzusznej)

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą nr 5/237/24 z dnia 31 stycznia 2024 r. ogłosił konkurs ofert na wybór w 2024 roku realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Kujawsko-Pomorski Program Badań Przesiewowych w Kierunku Tętniaka Aorty Brzusznej” w zakresie przeprowadzania badań przesiewowych (USG aorty brzusznej).

 

Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 1 marca 2024 r.

 

Do pobrania:

Ogłoszenie konkursowe

Wzór umowy (wraz z załącznikami)

Algorytm postępowania z pacjentem

Formularz ofertowy