Programy - konkursy

Ogłoszenie konkursu ofert na wybór w 2024 roku realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim” w zakresie koordynacji programu

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą nr 5/238/24 z dnia 31 stycznia 2024 r. ogłosił konkurs ofert na wybór w 2024 roku realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim” w zakresie koordynacji programu

 

Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 1 marca 2024 r.

 

Do pobrania: