Zdrowie

Oferta w trybie uproszczonym

Oferta z dnia 16 stycznia 2015 r. złożona na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom (rozwiązywanie problemów  alkoholowych).

 

Nazwa oferenta: Klub Abstynenta „Flisak”

Nazwa zadania: Święto Trzeźwości – Piknik Rodzinny „BARBARKA 2015”

Wszelkie uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia drogą mailową na adres uzl@kujawsko-pomorskie.pl lub telefonicznie pod numerem 56 62 18 564 do dnia 30 stycznia 2015 r.

Oferta do pobrania

Informację wytworzyła: Sylwia Lemańska-Gerc
Data wytworzenia: 22.01.2015