Zdrowie

Oferta w trybie uproszczonym

Oferta z dnia 30 grudnia 2014 r. złożona na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom (przeciwdziałanie narkomanii).

Nazwa oferenta: Ogólnopolska Fundacja na Rzecz Zapobiegania Narkomanii

Nazwa zadania: Terapeutyczna moc bajek. Epizod II.

Wszelkie uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia drogą mailową na adres uzl@kujawsko-pomorskie.pl lub telefonicznie pod numerem 56 62 18 564 do dnia 16 stycznia 2015 r.

Oferta do pobrania