Zdrowie

Broszura

Kursy dla lekarzy POZ – projekt „Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej”

W związku z pismem Ministerstwa Zdrowia zachęcamy lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej do udziału w kursie doskonalącym z zakresu opieki nad osobami starszymi będącym jednym z elementów projektu systemowym pn. „Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Celem projektu jest poprawa opieki na osobami w wieku podeszłym w Polsce poprzez podniesienie kompetencji kadr medycznych w zakresie opieki geriatrycznej. Wsparciem w ramach projektu mogą zostać objęci lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, fizjoterapeuci, opiekunowie medyczni oraz terapeuci środowiskowi. Szkolenia poszczególnych grup zawodowych realizowane są na podstawie programów kształcenia opracowanych przez zespoły ekspertów powołane w ramach Zespołu ds. gerontologii przy Ministrze Zdrowia. Szkolenia zostały bardzo dobrze przyjęte i ocenione przez dotychczasowych uczestników.

 

Zgodnie z założeniami projektu opisane powyżej wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej powinno przyczynić się do wypracowania modelu opieki nad osobami starszymi na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej, w tym w środowisku zamieszkania, opartego na współpracy poszczególnych grup zawodowych.

 

W projekcie zaplanowane zostało przeszkolenie 2000 lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Kursy będą się odbywały w każdy weekend do 24 maja br. w wybranych ośrodkach uniwersyteckich w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Katowicach, Lublinie i Białymstoku. Kurs jest bezpłatny (dodatkowo zwracane są koszty dojazdu i zakwaterowania), trwa 3 dni (21 godzin). Za udział w kursie lekarz otrzymuje 16 punktów edukacyjnych.

 

Poniżej wykaz kursów. Dokładne terminy i miejsca kursów oraz więcej informacji o kursach
w serwisach:

 

Wykaz kursów doskonalących dla lekarzy POZ w ramach projektu pn. „Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej”