NGO

W uroczystości wręczenia umów wzięli udział przedstawiciele około 60 organizacji pozarządowych, fot. Łukasz Piecyk

Pół tysiąca projektów pozarządówek

Organizacje pozarządowe otrzymają w tym roku środki z budżetu województwa na realizację ponad pół tysiąca różnego rodzaju projektów z zakresu ochrony zdrowia, spraw społecznych, rozwiązywania problemów uzależnień, a także kultury, sportu i turystyki. Dotacje rozdysponowaliśmy w ramach otwartych konkursów ofert na wykonywanie zadań publicznych. W czwartek (19 kwietnia) w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się uroczyste wręczenie umów beneficjentom.
Czytaj dalej