Aktualności

Fot. Łukasz Piecyk
Fot. Łukasz Piecyk

LGD wspierają lokalne inicjatywy

Zapraszamy do składania wniosków w aktualnych konkursach Lokalnych Grup Działania. To 28 partnerstw, tworzonych przez mieszkańców, organizacje pozarządowe i samorządy.Za ich pośrednictwem można aplikować o unijne środki na założenie lub rozwój własnej firmy, oraz na rozwój i remont lokalnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej.

 

 –Mieszkańcy najlepiej wiedzą jakie są najpilniejsze potrzeby ich społeczności oraz najbliższego sąsiedztwa. To oni mają często najlepsze pomysły na skuteczne rozwiązanie wielu pilnych lokalnych problemów. Dajemy mieszkańcom środki oraz narzędzia, by z tych pieniędzy skorzystać. Liczymy na zaangażowanie i współpracę oraz efekty w postaci rozwoju gospodarczego i społecznego – – przypomina marszałek Piotr Całbecki. 

 

Z udziałem środków europejskich, przekazanych w ramach instrumentu ,,Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność” (RLKS), Lokalne Grupy Działania realizują inicjatywy aktywizujące mieszkańców. Dzięki RLKS do dyspozycji Lokalnych Grup Działania trafiło około pół miliarda złotych i narzędzia na wykorzystanie tej kwoty. Jesteśmy jedynym polskim regionem, który w tak dużej skali zastosował instrument RLKS zarówno na terenach wiejskich, jak i w miastach.

 

W najbliższym czasie nabory wniosków z wykorzystaniem tych środków organizują:

Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” do 3 sierpnia przyjmuje wnioski o wsparcie przedsięwzięć  z zakresu rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich. Działania te powinny zmierzać do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków życia jego mieszkańców. Wnioski w tym konkursie mogą składać jednostki samorządu terytorialnego, całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinasowanie wynosi 1 mln 664 tys. złotych. Więcej informacji tutaj.

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na:

– rozwijanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób prowadzących własne firmy – nabór wniosków w tym konkursie trwa do 31 lipca, pula środków w jego ramach to blisko 548 tysięcy złotych,

 

– podejmowanie działalności gospodarczej na obszarze wiejskim – ten nabór również trwa do 31 lipca, wnioskodawcy mogą liczyć na premię na start własnej firmy w wysokości 50 tysięcy złotych. Pula środków w ramach konkursu to ponad 547 tysięcy złotych.

Więcej informacji o obu naborach tutaj.

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki do 3 sierpnia przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów z zakresu rewitalizacji i rozwoju infrastruktury, umożliwiający realizowanie aktywności społecznej mieszkańcom. Na dofinansowanie tego typu przedsięwzięć przewidziano łącznie kwotę ponad 3 milionów złotych, więcej informacji na stronie LGD.

 

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” do 3 sierpnia przyjmuje wnioski o wsparcie przedsięwzięć służących poprawie stanu infrastruktury społecznej, kulturalnej lub rekreacyjnej. Do rozdysponowania w ramach konkursu jest ponad 6,5 miliona złotych, więcej informacji tutaj.  

 

 

Lokalna Grupa Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” ogłosiła aktualnie nabory w konkursach dotyczących:

– rozwijania działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób prowadzących własne firmy, wnioski będą przyjmowane od 23 lipca do 17 sierpnia. Minimalna wartość projektu nie może być niższa niż 50 tysięcy złotych, maksymalna kwota wsparcia to 300 tysięcy złotych. Limit środków w ramach naboru wynosi 1 milion 600 tysięcy złotych,

 

– podejmowania działalności gospodarczej – wnioski o wsparcie w tym konkursie można składać do 6 sierpnia. Będzie można otrzymać premię na założenie własnej firmy w wysokości 100 tysięcy złotych, zaś limit środków w ramach konkursu wynosi 700 tysięcy złotych,

 

– rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej – na ten cel można otrzymać od 50 do 300 tysięcy złotych, limit środków w ramach naboru ustalono na ponad 509 tysięcy złotych. Wnioski w konkursie można składać do końca lipca.

Więcej informacji o naborach wniosków Lokalnej Grupy Działania ,, „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” tutaj.

 

Ponadto Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku zaprasza do obejrzenia filmu  promującego obszar LGD, obejmujący miasto Chełmża oraz 4 gminy (Chełmża, Papowo Biskupie, Łubianka, Łysomice). Film jest dostępny na stronie LGD.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

23  lipca 2018 r.