Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) potrzebujemy zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, w tym przechowywanych odpowiednio w plikach cookies Dowiedz się więcej na temat polityki cookies
Klikając przycisk „Przejdź dalej” lub zamykając to okno za pomocą przycisku „x” wyrażasz zgodę na zasadach określonych poniżej:
Zgadzam się na przechowywanie w urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawionych w czasie korzystania przez ze mnie z produktów i usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym także informacji oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach dostosowania do potrzeb poprawy bezpieczeństwa, statystycznych i reklamowych. Możesz zmienić ustawienia obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Korzystając z naszych stron bez zmiany tych ustawień wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej na temat ochrony danych osobowych

Zakmnij Zakmnij
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

Loading script and Flickr images

Stanowisko Sejmiku Województwa

Stanowisko Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie ustanowienia roku 2018 w województwie kujawsko-pomorskim Rokiem Harcerstwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego ustanawia rok 2018 Rokiem Harcerstwa Kujawsko-Pomorskiego, aby wyrazić uznanie dla obecnej i dawnej działalności organizacji harcerskich oraz dla podkreślenia szczególnych wartości demokratycznych, niepodległościowych i zasad moralnych promowanych przez harcerstwo, a także ogromnego wkładu organizacji harcerskich w wychowanie wielu pokoleń obywateli.

 

1 listopada 2018 r. przypada 100. rocznica powstania Związku Harcerstwa Polskiego, działającego zgodnie z zasadami, celami i metodami skautowskimi wprowadzonymi przez Roberta Baden Powella i rozwiniętymi przez Andrzeja Małkowskiego, twórcę polskiego harcerstwa.

 

Andrzej Małkowski dostosował uniwersalną ideę skautingu do uwarunkowań i potrzeb polskiego państwa kładąc szczególny akcent na wychowanie patriotyczne. Od początku powstania ZHP służba harcerska jest budowana na aksjologicznym fundamencie istotnych i uniwersalnych wartości ważnych dla państwa i jego obywateli. Ruch harcerski jeszcze przed oficjalnym powstaniem ZHP włączył się aktywnie między innymi w działania zmierzające do odzyskania niepodległości Polski w 1918 r. Kolejne pokolenia harcerzy brały udział w walce zbrojnej okresu II wojny światowej, tworzeniu ruchu oporu i struktur Polskiego Państwa Podziemnego, Powstaniu Warszawskim, ale też akcji odbudowywania kraju po wojnie. Harcerze przyczynili się również w znacznym stopniu do rozwoju infrastruktury turystycznej całego kraju.

Organizacje harcerskie wychowały miliony odpowiedzialnych i świadomych obywateli, dla których naturalną postawą jest gotowość do działania i służby na rzecz państwa, lokalnej społeczności i drugiego człowieka. Są wszędzie tam, gdzie potrzebna jest bezinteresowna pomoc (w czasie powodzi, nawałnic itp.).

 

Dzisiaj, kiedy żyjemy w wolnym kraju, ruch harcerski jest wciąż żywy i popularny wśród dzieci i młodzieży. Są to organizacje, w których wychowankowie rozwijają swoje umiejętności interpersonalne, logistyczne i zmysł organizacyjny. Uczą się zarządzać projektami i koordynować pracę zespołu. Harcerstwo wyróżnia przemyślany podział na poszczególne jednostki organizacyjne a wewnątrz nich podział na zadania. Hierarchiczność w harcerstwie to wyjątkowa relacja pomiędzy zastępowym czy drużynowym a resztą grupy. Nie jest dla nich przełożonym, który pilnuje dyscypliny, ale autorytetem i liderem, który stojąc na czele grupy wciąż pozostaje jej członkiem, zgodnie z zasadą primus inter pares „pierwszy wśród równych sobie”.

 

Obchody Roku Harcerstwa Kujawsko-Pomorskiego będą nie tylko okazją do przypomnienia ponad stuletniego dorobku harcerstwa na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i wybitnych postaci z nim związanych (m.in. bł. ks. Wincenty Frelichowski), ale także przyczynią się do rozpropagowania aktualnej działalności organizacji harcerskich na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, ideałów i zasad, które leżą u podstaw harcerskiego etosu.  

 

BIP Kujawsko-Pomorskie konstelacje dobrych miejsc