Harcerstwo

2018 – Rok Harcerstwa Kujawsko-Pomorskiego

2018 - Rok Harcerstwa Kujawsko-Pomorskiego - logotyp