Harcerstwo

Polecane książki

 

  1. Harcerski słownik biograficzny, tomy I-IV, pod red. Janusza Wojtyczy, Warszawa 2006-2016.
  2. Lesław Welker, 100 lat harcerstwa w Toruniu, Toruń 2017.
  3. Mieczysław Hojan „Harcerki i harcerze w Bydgoszczy. Historia harcerstwa bydgoskiego 1917-2007”.
  4. Bo Polska to Ty! Listy Olgi i Andrzeja Małkowskich z lat 1911-1933 w zbiorach Muzeum Harcerstwa i archiwów PAN w Poznaniu i Warszawie, opracowało Małgorzata Jarosińska, Warszawa 2014.
  5. Robert Zadura, Bł. ks. Stefan Wincenty Frelichowski. Męczennik, Patron Harcerstwa Polskiego, Toruń 2009.
  6. Adam Czetwertyński, Druh Wicek – Patron harcerzy polskich, Warszawa 2003.
  7. Wojciech Hausner, Marek Wierzbicki, Sto lat harcerstwa, Warszawa 2015.