Sprawy społeczne

Zaproszenie do udziału w szkoleniu „Metody Indukcji Behawioralnej”

Rodzina jest wspólnotą stanowiącą naturalne i niepowtarzalne środowisko życia. Współcześnie, wobec nowych problemów wynikających z przemian ekonomicznych, społecznych i kulturowych rodzących niepewność, wyraźniej niż kiedykolwiek dostrzegana jest potrzeba troski o rodzinę, o to podstawowe środowisko życia każdego człowieka. Wychodząc naprzeciwko tym potrzebom Departament Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, organizuje szkolenie dla asystentów rodziny, osób działających w instytucjach lub organizacjach pozarządowych, które realizują projekty na rzecz rodzin w zakresie „Metody Indukcji Behawioralnej”.

 

Będzie ono poświęcone m.in. wzmacnianiu umiejętności pracy z rodziną i dzieckiem. Szczegółowy program tutaj. Szkolenie odbędzie się w dniach 18-19 października br. w Toruniu. Szkolenie poprowadzi dr Jarosław Przeperski, autor wielu publikacji z zakresu polityki prorodzinnej, pracy socjalnej z rodziną, wspierania rodziny, innowacyjnych metod pomocy rodzinom w kryzysie (wprowadzanie innowacyjnych metod pracy z rodzinami, w tym Konferencji Grupy Rodzinnej) a także rodzin wielodzietnych. Społecznik, założyciel i dyrektor Fundacji Nadzieja dla Rodzin w Toruniu, wieloletni trener w zakresie metod pracy socjalnej z rodzinami.

 

Do pobrania: formularz zgłoszeniowy

 

Opracowanie:

Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy

w Departamencie Spraw Społecznych i Zdrowia

wrzesień 2016r.