Sprawy społeczne

Szkolenie „Wspólnie przeciw przemocy” Lubostroń, 12-14.09.2016 r., p. Ewa Bachanek-Znamierowska prowadzi wykład dla uczestników szkolenia, fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy
Szkolenie „Wspólnie przeciw przemocy” Lubostroń, 12-14.09.2016 r., p. Ewa Bachanek-Znamierowska prowadzi wykład dla uczestników szkolenia, fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy

Razem przeciw przemocy

Kolejne szkolenie dla członków gminnych zespołów interdyscyplinarnych już za nami. Tym razem szkolenie pt. „Razem przeciw przemocy” odbyło się w Pałacu w Lubostroniu.

 

W dniach 12 – 14 września 2016 r. 39 przedstawicieli zespołów interdyscyplinarnych z położonych w pobliżu miejsca szkolenia gmin, doskonaliło swoje kompetencje i budowało sieć współpracy – zarówno między reprezentantami różnych służb działających w zespołach, jaki i członkami poszczególnych zespołów.

 

Szkolenie prowadzili doświadczenie trenerzy – certyfikowane przez  IPZ PTP superwizorki w zakresie przeciwdziałania przemocy; Beata Kita, Ewa Bachanek-Znamierowska, Katarzyna Fenik-Gaberle oraz adwokaci: Marcin Skiba i Katarzyna Chciałowska. Informacji o trenerach dostępne tutaj.

 

Program szkolenia, którego główną metodą była praca warsztatowa, obejmował (zgodnie z najnowszymi wytycznymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej) zagadnienia dotyczące samego zjawiska przemocy, systemu pomocy osobom doświadczonym przemocą domową, charakterystyki osób stosujących przemocy, systemowi oddziaływań na te osoby. Program zawierał również tematy związane z profilaktyką zachowań przemocowych i co szczególnie cenne, zajęcia superwizyjne.

 

Przygotowany na szkolenie pałac i jego otoczenie sprzyjały koncentracji na przekazywanych i wypracowywanych treściach, co było niewątpliwe dodatkowym walorem szkolenia.

 

Łącznie, przez trzy wrześniowe dni, wspólnie pracowało 18 pracowników ośrodków pomocy społecznej, 6 przedstawicieli systemu oświaty, 6 Policjantów, 4 członków Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2 kuratorów sądowych, 1 przedstawiciel służby zdrowia oraz 2 przedstawicieli samorządu z 9 gmin (Pakość, Janikowo, Łabiszyn, Janowiec Wielkopolski, Żnin, Kcynia, Dąbrowa, Gąsawa i Jeziora Wielkie).

 

Tak szeroka reprezentacja było możliwa dzięki lokalizacji szkolenia „blisko” odbiorców – w pobliżu ich terenu działania. Dlatego też, kolejne szkolenia, już w 2017 roku, zorganizowane będą w innym rejonie województwa kujawsko-pomorskiego i adresowane do okolicznych gmin.

 

Opracowanie:

Biuro Wspierania Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy

w Departamencie Spraw Społecznych i Zdrowia

 

wrzesień 2016

 

Szkolenie „Wspólnie przeciw przemocy” Lubostroń, 12-14.09.2016 r., p. Ewa Bachanek-Znamierowska prowadzi wykład dla uczestników szkolenia, fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania PrzemocySzkolenie „Wspólnie przeciw przemocy” Lubostroń, 12-14.09.2016 r., p. Ewa Bachanek-Znamierowska prowadzi wykład dla uczestników szkolenia, fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania PrzemocyUczestnicy szkolenia „Wspólnie przeciw przemocy” Lubostroń, 12-14.09.2016 r., fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania PrzemocyZajęcia warsztatowe w czasie szkolenia „Wspólnie przeciw przemocy” Lubostroń, 12-14.09.2016 r., prowadzone przez p. Katarzynę Fenik-Gaberle, fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania PrzemocyZajęcia warsztatowe w czasie szkolenia „Wspólnie przeciw przemocy” Lubostroń, 12-14.09.2016 r., prowadzone przez p. Beatę Kitę, fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania PrzemocyZajęcia warsztatowe w czasie szkolenia „Wspólnie przeciw przemocy” Lubostroń, 12-14.09.2016 r., prowadzone przez p. Ewę Bachanek-Znamierowską, fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania PrzemocyUczestnicy szkolenia „Wspólnie przeciw przemocy” Lubostroń, 12-14.09.2016 r., fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania PrzemocyUczestnicy szkolenia „Wspólnie przeciw przemocy” Lubostroń, 12-14.09.2016 r., fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy