Sprawy społeczne

Uczestnicy szkolenia Procedura „Niebieskie Karty” jako narzędzie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Golub-Dobrzyń, 23.09.2016 r., fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy
Uczestnicy szkolenia Procedura „Niebieskie Karty” jako narzędzie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Golub-Dobrzyń, 23.09.2016 r., fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy

O Niebieskich Kartach w Golubiu-Dobrzyniu

W zabytkowej scenerii Zamku Golubskiego, prawie sześćdziesięciu słuchaczy uczestniczyło w szkoleniu pt. Procedura „Niebieskie Karty” jako narzędzie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

Zajęcia zorganizowane wspólnie przez Departament Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu odbyły się w piątek – 23 września 2016 r. i zgromadziły przedstawicieli PCPR-u w Golubiu-Dobrzyniu, a także pracowników oświaty (z Zespołu Szkół nr 2 i nr 3 z Golubia-Dobrzyń oraz z Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wielgiem), pracowników zlokalizowanych na terenie powiatu OPS-ów (ze Zbójna, Golubia-Dobrzynia, Kowalewa Pomorskiego, Radomina i Ciechocina), przedstawicieli Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Golubiu-Dobrzyniu i funkcjonariuszy Powiatowej Komendy Policji w Golubiu-Dobrzyniu.

Uczestnicy szkolenia, prócz wykładów, mogli zapoznać się i przeanalizować filmy pokazujące problem przemocy domowej, a także samodzielnie przeanalizować przedstawione przez trenerów konkretne przypadki, mieli też możliwość przećwiczenia wypełniania poszczególnych części Niebieskiej Karty.

Zajęcia prowadzili:

mgr Elżbieta Kuleszko – psycholog, psychoterapeuta, biegły sądowy

Kierownik Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów w Toruniu, od wielu lat prowadzi działania diagnostyczne, terapeutyczne, interwencyjne skierowane do osób w kryzysie, osób doświadczających przemocy oraz stosujących przemoc w rodzinie, posiada wieloletnie doświadczenie w pracy dydaktycznej (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego), prowadzi szkolenia dla profesjonalistów pracujących na rzecz przemocy w rodzinie, posiada bogate doświadczenie prowadzenia szkoleń dla rożnych grup zawodowych (policja, wojsko, służba więzienna, strażnicy gminni, pracownicy socjalny, kuratorzy sądowi, nauczyciele) z zakresu problematyki przemocy, wielokrotnie powoływana jako konsultant psychologiczny zespołów roboczych, członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Stowarzyszenia Psychologów Sądowych

oraz

mgr Jerzy Parzych – prawnik

Pracownik Sądu Rejonowego w Aleksandrowie Kujawskim, wykładowca Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku, posiada ukończony I i II stopień Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, posiada Certyfikat o numerze 169 Specjalisty w Zakresie Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie nadany przez Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, jest członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego działającego przy Urzędzie Miasta w Aleksandrowie Kujawskim, współpracuje z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie, realizator Programów Korekcyjno-Edukacyjnych dla Sprawców Przemocy w Rodzinie, posiada wieloletni staż w prowadzeniu szkoleń dla takich grup zawodowych jak: kuratorzy sądowi (zawodowi i społeczni), nauczyciele, pracownicy socjalni.

 

Opracowanie:

Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy

w Departamencie Spraw Społecznych i Zdrowia

wrzesień 2016

 

Szkolenie Procedura „Niebieskie Karty” jako narzędzie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Golub-Dobrzyń, 23.09.2016 r., p. Elżbieta Kuleszko i p. Jerzy Parzych prowadzący szkolenie, fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania PrzemocyUczestnicy szkolenia Procedura „Niebieskie Karty” jako narzędzie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Golub-Dobrzyń, 23.09.2016 r., fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania PrzemocyUczestnicy szkolenia Procedura „Niebieskie Karty” jako narzędzie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Golub-Dobrzyń, 23.09.2016 r., fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy