Sprawy społeczne

Grupa ćwiczeniowa w czasie szkolenia Przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkole, Toruń, 26.09.2016 r., fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy
Grupa ćwiczeniowa w czasie szkolenia Przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkole, Toruń, 26.09.2016 r., fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy

Szkoła miejscem bez agresji i przemocy – czy to możliwe?

Zagadnieniom przemocy rówieśniczej (bullying) i profilaktyki w tym obszarze poświęcone było szkolenie zorganizowane przez Departament Spraw Społecznych i Zdrowia pt. „Przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkole”, które odbyło się 26 września 2016 r. w  Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.

 

Uczestnicy szkolenia, przede wszystkim nauczyciele, pedagodzy i psychologowie szkolni, mogli bliżej przyjrzeć się zjawisku agresji, przemocy rówieśniczej i nowym pojawiającym się w szkole problemom, takim jak cyberprzemoc, a także skonfrontować swoje sytuacje szkolne z proponowanymi przez trenerów szkolenia rozwiązaniami.

 

Większość zajęć prowadzona była w dwóch grupach warsztatowych: jedna dla nauczycieli szkół podstawowych, druga – gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. To właśnie w czasie warsztatów uczestnicy mogli prześledzić, na przedstawionych przykładach, podejmowane działania interwencyjne, wskazać popełnione błędy, zaproponować własne rozwiązania, a przede wszystkim podzielić się dobrymi praktykami, czy też problemami z jednostek, w których pracują. 

 

Zajęcia w grupie dla szkół podstawowych prowadziła p. Anna  Borkowska, a w grupie dla szkół ponadpodstawowych – p. Marta Witkowska. Obie trenerki, które wspólnie prowadziły, rozpoczynającą szkolenie cześć wykładową, na co dzień pracują w Wydziale Wychowania i Profilaktyki Ośrodka Rozwoju Edukacji, są też autorkami licznych poradników i opracowań z zakresu profilaktyki przemocy i zachowań niepożądanych w szkole.

 

Opracowanie:

Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy

w Departamencie Spraw Społecznych i Zdrowia

wrzesień 2016

 

Szkolenie Przeciwdziałanie agresji i przemocy  w szkole, Toruń, 26.09.2016 r., p. Marta Witkowska prowadząca wykład w czasie szkolenia, fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania PrzemocyUczestnicy szkolenia Przeciwdziałanie agresji i przemocy  w szkole, Toruń, 26.09.2016 r., fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania PrzemocyGrupa ćwiczeniowa w czasie szkolenia Przeciwdziałanie agresji i przemocy  w szkole, Toruń, 26.09.2016 r., fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania PrzemocyP. Marta Witkowska prowadząca zajęcia warsztatowe w czasie szkolenia Przeciwdziałanie agresji i przemocy  w szkole, Toruń, 26.09.2016 r. (CAM00574), fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania PrzemocySzkolenie Przeciwdziałanie agresji i przemocy  w szkole, Toruń, 26.09.2016 r., p. Anna Borkowska prowadząca wykład w czasie szkolenia, fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania PrzemocyUczestnicy szkolenia Przeciwdziałanie agresji i przemocy  w szkole, Toruń, 26.09.2016 r., fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania PrzemocyGrupa ćwiczeniowa w czasie szkolenia Przeciwdziałanie agresji i przemocy  w szkole, Toruń, 26.09.2016 r., fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania PrzemocyP. Anna Borkowska prowadząca zajęcia warsztatowe w czasie szkolenia Przeciwdziałanie agresji i przemocy  w szkole, Toruń, 26.09.2016 r., fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy