Sprawy społeczne

Uczestnicy szkolenia Rola funkcjonariuszy Policji w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w środowisku lokalnym, Mogilno, 4.10.2016 r., fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy
Uczestnicy szkolenia Rola funkcjonariuszy Policji w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w środowisku lokalnym, Mogilno, 4.10.2016 r., fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy

Szkolenie w Mogilnie

Kontynuując cykl szkoleń dla funkcjonariuszy Policji, Departament Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu przeprowadził we wtorek 4 października 2016 r. w Mogilnie warsztaty pt. „Rola funkcjonariuszy Policji w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w środowisku lokalnym”. 

 

Tym razem szkolenie zgromadziło funkcjonariuszy z obszaru działania Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie, Komendy Powiatowej Policji w Żninie oraz Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu, łącznie 30 osób.

 

Podobnie jak w Grudziądzu i Radziejowie, szkolenie prowadzili Maria Jankowska-Polus i Marek Kolinski.

W przestronnej sali widowiskowej Mogileńskiego Domu Kultury, funkcjonariusze, z których duża grupa na co dzień uczestnicy w interwencjach dot. przemocy domowej lub  gminnych zespołach interdyscyplinarnych i grupach roboczych, doskonalili swoją wiedzę i umiejętności. Ważnym elementem szkolenia były zajęcia skoncentrowane na zrozumieniu postaw i zachowań, szczególnie osób doznających przemocy, aby lepiej dostosować prowadzone działania do konkretnych sytuacji. Ciekawym elementem szkolenia była analiza zdarzenia przedstawionego w filmie szkoleniowym.

 

Informację o poprzednim szkoleniu, które odbyło się w Radziejowie, dostępna jest pod adresem: http://www.niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl/ostatnie-szkolenie-przed-wakacjami,198,l1.html

 

Opracowanie:

Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy

w Departamencie Spraw Społecznych i Zdrowia

październik 2016

 

Uczestnicy szkolenia Rola funkcjonariuszy Policji w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w środowisku lokalnym, Mogilno, 4.10.2016 r., fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania PrzemocyUczestnicy szkolenia Rola funkcjonariuszy Policji w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w środowisku lokalnym, Mogilno, 4.10.2016 r., fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania PrzemocySzkolenie Rola funkcjonariuszy Policji w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w środowisku lokalnym, Mogilno, 4.10.2016 r., p. Marek Kolinski prowadzący szkolenie, fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania PrzemocyUczestnicy szkolenia Rola funkcjonariuszy Policji w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w środowisku lokalnym, Mogilno, 4.10.2016 r., fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania PrzemocyUczestnicy szkolenia Rola funkcjonariuszy Policji w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w środowisku lokalnym, Mogilno, 4.10.2016 r., fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania PrzemocySzkolenie Rola funkcjonariuszy Policji w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w środowisku lokalnym, Mogilno, 4.10.2016 r., p. Marek Kolinski prowadzący szkolenie, fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania PrzemocyUczestnicy szkolenia Rola funkcjonariuszy Policji w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w środowisku lokalnym, Mogilno, 4.10.2016 r., fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania PrzemocyUczestnicy szkolenia Rola funkcjonariuszy Policji w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w środowisku lokalnym, Mogilno, 4.10.2016 r., fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy