Wojewódzka Rada ds. Polityki Senioralnej

VI posiedzenie Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej

VI posiedzenie Rady odbyło się 26 listopada 2015 r. Na spotkaniu zorganizowanym w siedzibie Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Pani Joanna Dzikowska, zaproszona na posiedzenie Rady pracowniczka Urzędu Miasta w Kruszwicy, przedstawiła inicjatywę pn. „Koperta życia” realizowaną przez tamtejszy urząd.

 

 

Po zaprezentowaniu akcji w trakcie dyskusji ustalono, że w imieniu WRdsPS skierowane zostaną pisma do Konwentu Burmistrzów i Konwentu Wójtów Gmin Wiejskich z prośbą o jej propagowanie. Następnie Pani Iwona Wełnicka Członek Rady przedstawiała wyniki badań przeprowadzonych przez Regionalne Centrum Rozwoju Regionalnego w Toruniu, na temat charakterystyki Uniwersytetów Trzeciego Wieku z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. W dalszej części posiedzenia Rada została poinformowana o II Kongresu Gospodarki Senioralnej, który miał miejsce 6 października 2015 r. w Warszawie oraz o zorganizowanej przez Departament Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 20 listopada 2015 r. konferencji pn. „Potrzeby i możliwości aktywnego życia seniora”. Na VI posiedzeniu zainicjowana została również dyskusja na temat planu pracy Rady na rok 2016 r.

 

 

Pismo do Konwentu Burmistrzów – tutaj.

Pismo do Konwentu Wójtów Gmin Wiejskich – tutaj.