Wojewódzka Rada ds. Polityki Senioralnej

VII posiedzenie WRdsPS, fot. Arkadiusz Joppek
VII posiedzenie WRdsPS, fot. Arkadiusz Joppek

VII posiedzenie Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej

31 marca 2016 r. odbyło się pierwsze w tym roku, a siódme od początku jej istnienia, posiedzenie Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej. W trakcie spotkania przedstawiony został Radzie szereg zagadnień w tym: informacja na temat wystawy dot. rodzicielstwa osób niepełnosprawnych, pomysł spotkania Rady z Komisją Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego i informacja dotycząca otwarcia Domu Dziennego Pobytu „Senior – Wigor” w Gostycynie.

 

Następnie Rada zajęła się tematem przygotowań do posiedzenia wspólnego Członków WRdsPS z Delegatami do Obywatelskiego Parlamentu Seniorów z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Zaprezentowane zostały wstępne plany dot. spotkania i jego zakres tematyczny. Po ich omówieniu tematem obrad były zagadnienia, którymi Rada miałaby zająć się w roku bieżącym, w tym zwłaszcza idea promowania powstawania Rad Senioralnych w gminach regionu. Podczas posiedzenia przedłożony został także Członkom Rady do konsultacji projekt sprawozdania z jej działalności za rok 2015.