Wojewódzka Rada ds. Polityki Senioralnej

V posiedzenie WRdsPS, autor: Mikołaj Kuras
V posiedzenie WRdsPS, autor: Mikołaj Kuras

V posiedzenie Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej

8 września 2015 r. odbyło się uroczyste posiedzenie Rady, w którym gościli seniorzy z Syke (Niemcy) i Wąbrzeźna biorący udział w projekcie współpracy partnerskiej współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej pn. „Integracja pokoleń podstawą współpracy partnerskiej”. W trakcie wizyty gości zapoznano z funkcjonowaniem Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz z działaniami prowadzonymi przez Wojewódzką Radę ds. Polityki Senioralnej.

 

W dalszej części obrad Rada zajmowała się kwestiami dotyczącymi propozycji prac Rady w nadchodzącym okresie, a także zagadnieniami związanymi z obchodami zbliżającego się Międzynarodowego Dnia Osób Starszych.