Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Rada Seniorów

Otwarcie Domu Dziennego Pobytu "Senior-WIGOR" w Gostycynie, źródło: Urząd Gminy Gostycyn
Otwarcie Domu Dziennego Pobytu "Senior-WIGOR" w Gostycynie, źródło: Urząd Gminy Gostycyn

„DOM NASZ CIEPŁEM OTULONY …” – UROCZYSTE OTWARCIE DOMU DZIENNEGO POBYTU W GOSTYCYNIE

W piątek 18 marca 2016 r. nastąpiło otwarcie Domu Dziennego Pobytu „Senior WIGOR” w Gostycynie. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Pani Barbara Chylewska – seniorka i podopieczna domu, Pani Dorota Hass – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Pan Ryszard Sucharski – Przewodniczący Rady Gminy Gostycyn oraz gospodarze uroczystości: Pan Ireneusz Kucharski – Wójt Gminy Gostycyn i Pani Justyna Kożuch – Prezes Spółdzielni „Borowiacki Wigor”.

 

Następnie, poświęcenia dokonał Proboszcz Parafii p.w. św. Marcina ks. Stanisław Jahns. Po ceremonii otwarcia wystąpił Wójt Gminy, który podziękował wszystkim osobom, które przyczyniły się do powstania tej placówki. Następnie zaproszeni goście m.in. Pani Krystyna Żejmo-Wysocka – Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu i Pani Dorota Hass pogratulowały powstania  takiego ośrodka. Równocześnie życzyły seniorom i kadrze opiekującej się, wszystkiego najlepszego. Życzenia na ręce Justyny Kożuch, złożyli także przedstawiciele samorządu, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy oraz klubu seniora WRZOS. Po oficjalnej części spotkania, goście mogli obejrzeć i wysłuchać krótkiej prezentacji na temat realizacji projektu utworzenia domu dziennego pobytu z Programu Wieloletniego ”Senior WIGOR” na lata 2015-2020 z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie. Animatorka domu Pani Justyna Kożuch, przygotowała również krótką prezentację podopiecznych seniorów, ci natomiast zaprezentowali swoje talenty w postaci wierszy deklamowanych z pamięci. Seniorzy przygotowali również ciekawe występy artystyczne: dwie scenki kabaretowe oraz dwa utwory covery – zespołu ABBA. Całość uroczystości przeplatana była wspólnym śpiewaniem piosenek, przy dźwiękach akordeonu. Na zakończenie wszyscy chętni mogli zwiedzić pomieszczenia placówki i posmakować poczęstunku przygotowanego przez kuchnię prowadzoną przez Spółdzielnię Socjalną „Borowiacki Wigor”. Imprezę poprowadziła Panie Iwona Śpica z urzędu gminy oraz Justyna Kożuch.