Sprawy społeczne

Konferencja „Potrzeby i możliwości aktywnego życia seniora”, fot. Szymon Zdziebło
Konferencja „Potrzeby i możliwości aktywnego życia seniora”, fot. Szymon Zdziebło

Potrzeby i możliwości aktywnego życia seniora

Wdrażając zapisy Kujawsko-Pomorskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2014-2022 Departament Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu realizuje szereg działań, w tym między innymi w obszarze polityki senioralnej. Jednym z nich była zorganizowana 20 listopada 2015 r. konferencja pn. Potrzeby i możliwości aktywnego życia seniora.

 

W trakcie spotkania zaproszeni specjaliści przedstawili prelekcje na temat działalności seniorów i ich większej aktywizacji, zaprezentowane zostały także „dobre praktyki”, takie jak funkcjonujące w regionie gminne rady seniorów, czy też formy aktywności seniorów na przykładzie spektaklu teatralnego przygotowywanego przez uczestników Toruńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku pod opieką aktorów Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu.

 

Konferencja skierowana była do przedstawicieli Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i organizacji pozarządowych.

 

Program spotkania

 

Prezentacje:

Funkcjonowanie Programu Senior-WIGOR w województwie kujawsko-pomorskim

Rozwój osób w wieku senioralnym wspomagany metodą coachingu

Czas i doświadczenie to więcej niż pieniądz – banki czasu jako forma aktywizacji seniorów

Bariery w działaniu Rad Seniorów

 

Arkadiusz Joppek

Departament Spraw Społecznych i Zdrowia

Wydział Polityki Społecznej

Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy

 

Konferencja „Potrzeby i możliwości aktywnego życia seniora”, fot. Szymon ZdziebłoKonferencja „Potrzeby i możliwości aktywnego życia seniora”, fot. Szymon ZdziebłoKonferencja „Potrzeby i możliwości aktywnego życia seniora”, fot. Szymon ZdziebłoKonferencja „Potrzeby i możliwości aktywnego życia seniora”, fot. Szymon Zdziebło