Sprawy społeczne

Nagrody dla osób wyróżniających się w działalności pomocy społecznej „Stalowy Anioł”

Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza IX edycję Nagród Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla osób wyróżniających się w działalności pomocy społecznej na rzecz mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Celem jest: promowanie najciekawszych i najbardziej wartościowych inicjatyw, nowatorskich osiągnięć oraz odwagi we wdrażaniu innowacyjnych przedsięwzięć; a także nagradzanie rzetelności i ofiarności w realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.

Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać:

  1. przedstawiciele organów administracji rządowej i samorządowej;
  2. przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;
  3. przedstawiciele organizacji pozarządowych, kościołów, związków wyznaniowych, działających  w zakresie pomocy społecznej;
  4. laureaci wszystkich edycji nagród dla osób wyróżniających się w działalności pomocy społecznej.

Laureaci otrzymają nagrody w formie pieniężnej lub rzeczowej oraz listu gratulacyjnego i statuetki „Stalowego Anioła”.

Laureatami mogą zostać osoby indywidualne lub zespoły, będące animatorami zmian, prezentujący ciekawe, nowe podejście do idei rozwoju społeczności lokalnych, pomocnych przy rozwiązywaniu lokalnych problemów społecznych.

Wnioski o przyznanie nagrody należy składać do 30 września 2015 roku osobiście do siedziby Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia lub przesłać pocztą na adres Departamentu.

Bliższych informacji udzielają pracownicy Biura Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy;  telefon (056) 656 10 57, mail: d.piekarek@kujawsko-pomorskie.pl

 

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Departament Spraw Społecznych i Zdrowia
ul. M. Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

 

Do pobrania:

 

 

 

Opracowanie:

Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy

w Departamencie Spraw Społecznych i Zdrowia

wrzesień 2015 r.