Sprawy społeczne

Jak rozpoznać, że dziecko jest krzywdzone i mu pomóc?

Kończą się wakacje, uczniowie wracają do szkół, a Departament Spraw Społecznych i Zdrowia wkracza w nowy rok szkolny szkoleniem pt. „Diagnoza dziecka – ofiary i świadka przemocy domowej”, które odbędzie się w dniach  4 – 5 września 2015 r.

 

Szkolenie poprowadzą Katarzyna Fenik-Gaberle i Renata Kałucka – trenerki rekomendowane przez Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (ze statusem certyfikowanych superwizorów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie).

Zaproszenie do udziału w szkoleniu zostało skierowane do pracowników rodzinnych ośrodków konsultacyjno-diagnostycznych oraz pracowników specjalistycznych ośrodków wsparcia. Wspomniane instytucje w szczególny sposób zaangażowane są w pracę z dziećmi, w tym często z dziećmi doświadczającymi różnych form przemocy domowej.

Program szkolenia skonstruowany został w taki sposób, żeby dostarczyć wiedzy i umiejętności związanych z rozpoznawaniem symptomów przemocy, a także znaleźć właściwe metody pomocy dziecku i rodzinie.

 

 

Opracowanie:

Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy

w Departamencie Spraw Społecznych i Zdrowia

sierpień 2015