Sprawy społeczne

Szkolenie „Diagnoza dziecka – ofiary i świadka przemocy domowej”, Przysiek 4-5.09.2015 r., fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy

Diagnoza dziecka – ofiary i świadka przemocy domowej

W ubiegły weekend – 4 i 5 września 2015 r., w Przysieku grupa pracowników instytucji, które w różnoraki sposób pracują z dziećmi i rodzinami, uczestniczyła w szkolenie pt. Diagnoza dziecka – ofiary i świadka przemocy domowej.

 

W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele wszystkich czterech funkcjonujących w naszym województwie rodzinnych ośrodków konsultacyjno-diagnostycznych (z Bydgoszczy, Szubina, Torunia
i Włocławka), Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia w Jaksicach, oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych (z Torunia i Włocławka).

 

Szkolenie prowadzone było wyłącznie metoda warsztatową, co pozwoliło na przećwiczenie
w mniejszych grupach np. rozmowy z dzieckiem czy rodzicem dziecka w sytuacji podejrzenia, że dziecko doświadcza przemocy.

 

Zróżnicowanie zadań poszczególnych reprezentowanych instytucji i doświadczenia poszczególnych uczestników było dodatkową wartością spotkania, gdyż pozwoliło na  wymianę doświadczeń
i konsultacje, zarówno z prowadzącymi szkolenie, jak i pozostałymi uczestnikami.

 

Opracowanie:

Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy

w Departamencie Spraw Społecznych i Zdrowia

 

wrzesień 2015

 

Szkolenie „Diagnoza dziecka – ofiary i świadka przemocy domowej”, Przysiek 4-5.09.2015 r., fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania PrzemocySzkolenie „Diagnoza dziecka – ofiary i świadka przemocy domowej”, Przysiek 4-5.09.2015 r., fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania PrzemocySzkolenie „Diagnoza dziecka – ofiary i świadka przemocy domowej”, Przysiek 4-5.09.2015 r., fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania PrzemocySzkolenie „Diagnoza dziecka – ofiary i świadka przemocy domowej”, Przysiek 4-5.09.2015 r., fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania PrzemocySzkolenie „Diagnoza dziecka – ofiary i świadka przemocy domowej”, Przysiek 4-5.09.2015 r., fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania PrzemocySzkolenie „Diagnoza dziecka – ofiary i świadka przemocy domowej”, Przysiek 4-5.09.2015 r., fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania PrzemocySzkolenie „Diagnoza dziecka – ofiary i świadka przemocy domowej”, Przysiek 4-5.09.2015 r., fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania PrzemocySzkolenie „Diagnoza dziecka – ofiary i świadka przemocy domowej”, Przysiek 4-5.09.2015 r., fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy