Rok Władysława Raczkiewicza

Trasa Prezydenta Władysława Raczkiewicza

Rada Miasta Torunia podjęła 12 października 2017 r. uchwałę o nadaniu dotychczasowej Trasie Średnicowej Północnej nazwy Trasa Prezydenta Władysława Raczkiewicza.

 

Rzecz dotyczy pięciokilometrowego odcinka, zbudowanej przy wsparciu środków unijnych, drogi pomiędzy Szosą Chełmińską a ul. Marii Skłodowskiej-Curie. Powstała trasa w znaczący sposób usprawniła komunikację między zachodnimi i wschodnimi dzielnicami Torunia poprzez: skrócenie czasu (likwidacja korków) i poprawę bezpieczeństwa podróży.

 

Wcześniej, 20 czerwca 2016 r. stanowisko w sprawie ustanowienia, w naszym regionie, Roku Władysława Raczkiewicza przyjął Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

W Toruniu, przed gmachem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego stoi, jedyny w Polsce, pomnik Władysława Raczkiewicza. Sala obrad Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego nosi jego imię.