Rok Władysława Raczkiewicza

Stanowisko Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego 20 czerwca 2016 r. ustanowił rok 2017 w województwie kujawsko-pomorskim Rokiem Władysława Raczkiewicza.

 

„Władysław Raczkiewicz mimo swojego niekwestionowanego miejsca w historii Polski wciąż jest postacią niedocenianą i mało znaną. Jedyny pomnik tego wybitnego polityka stoi przy Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu. Imię Władysława Raczkiewicza nosi także sala obrad Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz jedna z najważniejszych sal w Senacie RP.

 

Biorąc pod uwagę znaczenie i zasługi Władysława Raczkiewicza dla ziem tworzących dziś województwo kujawsko-pomorskie oraz jego szczególne miejsce dla tożsamości regionu jako historycznego, ostatniego przed wybuchem II wojny światowej, urzędującego w Toruniu wojewody pomorskiego, postać ta zasługuje w sposób niewątpliwy, aby uczcić ją w roku 2017.”

 

Link do strony z protokołem XXII sesji Sejmiku z 20 czerwca 2016 r. oraz tekstem stanowiska (pdf)