Rok Władysława Raczkiewicza

Ciekawe strony

 

Uchwała Senatu RP z 4 listopada 2016 r. w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem Władysława Raczkiewicza

 

„6 czerwca 2017 r. upływa siedemdziesiąt lat od śmierci Władysława Raczkiewicza (1885–1947), polskiego polityka, w latach 1939–1947 prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie. Senat Rzeczypospolitej Polskiej, pragnąc uhonorować tę jedną z najważniejszych postaci w polskiej polityce pierwszej połowy XX wieku, ustanawia rok 2017 Rokiem Władysława Raczkiewicza. (…)

 

Senat Rzeczypospolitej Polskiej zwraca się do uczelni, szkół, organizacji społecznych i mediów o popularyzację w Roku Władysława Raczkiewicza postaci tego państwowca, polityka trudnych czasów. Niech jego niezłomna praca dla Polski w okresie pokoju i wojny, zdolność do podejmowania największych wyzwań staną się wzorem dla przyszłych i obecnych urzędników i polityków oraz wszystkich pracujących na rzecz dobra wspólnego.”

 

Strona Senatu z zapisem posiedzenia z 4.11.2016 r. oraz tekstem uchwały (pdf)

 

Zakładka na stronie internetowej Prezydenta RP, poświęconej Prezydentom na Uchodźstwie

 

Galeria 14 unikalnych zdjęć przedstawiających W. Raczkiewicza, zamieszczona na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych

 

Fotoreportaż z odsłonięcia w Ambasadzie Polskiej w Londynie portretów sześciu Prezydentów na Uchodźstwie

 

Artykuł na stronie nasze.kujawsko-pomorskie.pl

 

Archiwum Akt Nowych – Wystawa on-line – Władysław Raczkiewicz

 

To jest rok Raczkiewicza [rozwiąż quiz]

 

Co wiesz o Władysławie Raczkiewiczu? [QUIZ]