Rewitalizacja

Linki

 

*Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Planowania Strategicznego i Przestrzennego

http://www.kujawsko-pomorskie.pl/planowanie

http://www.kujawsko-pomorskie.pl/rewitalizacja

 

 

*Stowarzyszenia, organizacje, instytucje branżowe

 

Instytut Rozwoju Miast i Regionów (wcześniej Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa)

http://www.irm.krakow.pl/

 

Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR

http://obserwatorium.miasta.pl/

 

 Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

https://www.miir.gov.pl/strony/zadania/polityka-rozwoju-kraju/polityka-miejska/

http://www.miir.gov.pl/rozwoj-miast

https://www.miir.gov.pl/strony/zadania/polityka-rozwoju-kraju/rewitalizacja/

 

Krajowe Centrum Wiedzy o Rewitalizacji

http://www.rewitalizacja.gov.pl

 

Polska Krajowa Sieć Cittaslow

http://cittaslowpolska.pl/

 

Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji

http://www.fr.org.pl/

 

Unia Metropolii Polskich

http://www.metropolie.pl/

 

Związek Miast Polskich

http://zmp.poznan.pl/

 

 

*Programy, inicjatywy, projekty

 

EUKN, European Urban Knowledge Network

http://eukn.eu/

 

INTERREG IVC programme library

http://www.interreg4c.eu/policy-sharing-policy-learning/library/

 

projekt: „Temat: Rzeka”

http://www.tematrzeka.pl

 

the River//Cities Platform

http://www.river-cities.net/pages/show/About

 

URBACT

http://urbact.eu/

 

Urban Agenda for the EU, Pact of Amsterdam

http://urbanagendaforthe.eu/

 

Kampania społeczna „Krajobraz mojego miasta”

http://krajobrazmojegomiasta.pl/